Skip to main content

ไดรฟ์ขนาด 7 มม.

ส่วนนี้แสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับไดรฟ์ขนาด 7 มม.

รูปที่ 1. การเดินสายสำหรับไดรฟ์ 7 มม.
Cable routing for 7mm drives

จากไปยัง
1 ขั้วต่อไฟฟ้าบนแบ็คเพลน 7 มม.ขั้วต่อไฟฟ้า 7 มม. บนแผงระบบ
2 ขั้วต่อสายสัญญาณบนแบ็คเพลน 7 มม.ขั้วต่อสายสัญญาณ 7 มม. บนแผงระบบ