Skip to main content

เหตุการณ์ของ XClarity Controller

เมื่อ Lenovo XClarity Controller ตรวจพบเหตุการณ์เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์บนเซิร์ฟเวอร์ Lenovo XClarity Controller จะเขียนบันทึกดังกล่าวไว้ในบันทึกเหตุการณ์ของระบบบนเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ

ตัวระบุเหตุการณ์ (ID) คือตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันที่ใช้ค้นหาเหตุการณ์ XCC ข้อความเหตุการณ์อาจมีอาร์กิวเมนต์อย่างน้อยหนึ่งรายการ ซึ่งสามารถแทนที่ด้วยชื่อ FRU หรือชื่อเซนเซอร์เพื่อระบุส่วนประกอบที่ขัดข้องได้ ดังนั้น ID เหตุการณ์ XCC หนึ่งตัวอาจแสดงเหตุการณ์ทั่วไปหรือข้อผิดพลาดที่คล้ายคลึงกันซึ่งเกิดขึ้นบนส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ต่างๆ ได้ วิธีการระบุปัญหาโดยทั่วไปคือค้นหาเหตุการณ์ตาม ID ระบุส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ตามอาร์กิวเมนต์ข้อความหากมีชื่อส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ แล้วดำเนินการตาม การดำเนินการของผู้ใช้

ตัวอย่าง:

FQXSPCA0017M: เซ็นเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง 
โดยที่:
 • FQXSPCA0017M คือ ID เหตุการณ์

 • [SensorElementName] คือตัวแปรของเซนเซอร์ที่ระบุชื่อส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ อาจเป็น CPU, อะแดปเตอร์ PCI, การ์ด OCP หรือชิปเซ็ตก็ได้ คุณสามารถค้นหาเหตุการณ์ตาม ID เหตุการณ์ FQXSPCA0017M แล้วดำเนินการตามที่ระบุใน การดำเนินการของผู้ใช้ สำหรับส่วนประกอบดังกล่าว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller โปรดดูส่วน “การดูบันทึกเหตุการณ์” ในเอกสาร XCC ที่ใช้ได้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ หน้าพอร์ทัล Lenovo XClarity Controller

สำหรับรหัสของเหตุการณ์แต่ละรหัส จะแสดงฟิลด์ข้อมูลดังต่อไปนี้:
ตัวระบุเหตุการณ์
ID ที่ระบุเหตุการณ์โดยไม่ซ้ำกัน
รายละเอียดของเหตุการณ์
สตริงข้อความที่บันทึกไว้ซึ่งปรากฏสำหรับเหตุการณ์นั้นๆ เมื่อสตริงเหตุการณ์แสดงขึ้นในบันทึกเหตุการณ์ ข้อมูลอย่างเช่นส่วนประกอบเฉพาะจะแสดงขึ้นเช่นกัน ในเอกสารนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวจะแสดงเป็นตัวแปร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อมูลต่อไปนี้:
 • [SensorElementName], [ManagedElementName] , [ProcessorElementName], [ComputerSystemElementName], [PowerSupplyElementName], ...

 • [arg1], [arg2], [arg3], [arg4], [arg5]...

คำอธิบาย
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะอธิบายว่าทำไมเหตุการณ์จึงเกิดขึ้น
ระดับความรุนแรง
การระบุถึงระดับของข้อกังวลต่อสถานะ ระดับความรุนแรงจะแสดงดังต่อไปนี้
 • ข้อมูล เหตุการณ์ที่ได้รับการบันทึกเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบ โดยปกติจะเป็นการดำเนินการของผู้ใช้หรือการเปลี่ยนแปลงของสถานะที่เป็นลักษณะการทำงานปกติ

 • คำเตือน เหตุการณ์ไม่มีความรุนแรงเท่ากับข้อผิดพลาด แต่หากเป็นไปได้ ควรมีการแก้ไขสภาวะก่อนจะกลายเป็นข้อผิดพลาด นอกจากนี้ยังอาจเป็นสภาวะที่ต้องมีการตรวจสอบหรือการบำรุงรักษาเพิ่มเติม

 • ข้อผิดพลาด เหตุการณ์ที่เป็นความล้มเหลวหรือสภาวะร้ายแรงที่ทำให้บริการหรือการทำงานที่คาดหวังบกพร่อง

หมวดการแจ้งเตือน
เหตุการณ์ที่มีความคล้ายคลึงกันจะถูกจัดรวมเข้าเป็นประเภทต่างๆ ประเภทการแจ้งเตือนอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้: severity - device โดยที่:
 • severity มีระดับความรุนแรงระดับใดระดับหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • ร้ายแรง ส่วนประกอบหลักในเซิร์ฟเวอร์ไม่ทำงานอีกต่อไป

  • คำเตือน เหตุการณ์อาจคืบหน้าไปสู่ระดับร้ายแรง

  • ระบบ เหตุการณ์ที่เป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของระบบหรือการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า

 • device คืออุปกรณ์เฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น

ซ่อมบำรุงได้
ระบุว่าผู้ใช้จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือไม่
ข้อมูล CIM
ระบุคำนำหน้าของรหัสข้อความและหมายเลขลำดับสำหรับการใช้งานของรีจิสทรีข้อความ CIM
SNMP Trap ID
SNMP trap ID ที่พบใน Management Information Base (MIB) ของการแจ้งเตือน SNMP
บริการติดต่ออัตโนมัติ
คุณสามารถกำหนดค่า Lenovo XClarity Administrator ให้แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า Call Home) หากพบข้อผิดพลาดบางประเภท หากคุณได้กำหนดค่าฟังก์ชันนี้และฟิลด์นี้ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ บริการสนับสนุนของ Lenovo จะได้รับแจ้งโดยอัตโนมัติหากมีการสร้างเหตุการณ์ขึ้น ขณะที่คุณรอ บริการสนับสนุนของ Lenovo ติดต่อมา คุณสามารถดำเนินการเกี่ยวกับเหตุการณ์ตามที่แนะนำได้
หมายเหตุ
เอกสารนี้มีข้อมูลอ้างอิงถึงเว็บไซต์ IBM, ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับการบริการ IBM คือผู้ให้บริการที่แต่งตั้งของ Lenovo สำหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ของ Lenovo

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Call Home จาก Lenovo XClarity Administrator ให้ดูที่ การเลือกตั้งค่าการแจ้งเตือนปัญหาอัตโนมัติไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo (Call Home) นอกจากนี้ ให้ดูที่ เหตุการณ์ XCC ที่แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ สำหรับรายการที่รวมไว้ของเหตุการณ์เกี่ยวกับ Lenovo XClarity Controller ทั้งหมดที่ทำการ Call Home ไปยัง บริการสนับสนุนของ Lenovo

การดำเนินการของผู้ใช้
ระบุการดำเนินการที่คุณควรทำเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ ดำเนินขั้นตอนต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ตามลำดับที่แสดงจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข หากคุณยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว โปรดติดต่อ บริการสนับสนุนของ Lenovo