Skip to main content

เค้าโครงส่วนประกอบแผงระบบ

ส่วนนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับขั้วต่อ สวิตช์ และจัมเปอร์ที่มีอยู่บนส่วนประกอบแผงระบบ

ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงเค้าโครงของส่วนประกอบแผงระบบซึ่งมี โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT, แผง I/O ระบบ และแผงโปรเซสเซอร์
รูปที่ 1. เค้าโครงส่วนประกอบแผงระบบ
System-board-assembly layout

1 โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT2 แผง I/O ระบบ3 แผงโปรเซสเซอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งของขั้วต่อ สวิตช์ และไฟ LED บนส่วนประกอบแผงระบบ โปรดดู: