Skip to main content

โหมดการสำรองลำดับ

ในโหมดการสำรองลำดับ ลำดับของโมดูลหน่วยความจำหนึ่งลำดับจะทำหน้าที่เป็นลำดับสำรองสำหรับลำดับอื่นๆ บนช่องเดียวกัน ลำดับสำรองไม่พร้อมใช้งานเป็นหน่วยความจำระบบ

หมายเหตุ
  • โมดูลหน่วยความจำทั้งหมดที่จะติดตั้งต้องเป็นประเภทเดียวกัน โดยมีความจุ ความถี่ แรงดันไฟฟ้า และลำดับเท่ากัน

  • Performance+ DIMM ทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์ต้องเป็นประเภท ลำดับ และขนาดความจุเดียวกัน (หมายเลขชิ้นส่วน Lenovo เดียวกัน) เพื่อให้ทำงานที่ความถี่ 2933 MHz ในการกำหนดค่าที่มี DIMM สองตัวต่อช่อง Performance+ DIMM ใช้ร่วมกับ DIMM อื่นๆ ไม่ได้

  • หากลำดับของโมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งคือหนึ่งลำดับ ให้ปฏิบัติตามกฎการติดตั้งที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ หากลำดับของโมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งมากกว่าหนึ่งลำดับ ให้ปฏิบัติตามกฎการติดตั้งของโหมดอิสระ

ตารางต่อไปนี้แสดงลำดับโมดูลหน่วยความจำหลายโมดูลสำหรับโหมดการสำรองลำดับ เมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร์เพียงตัวเดียว (โปรเซสเซอร์ 1)

ตารางที่ 1. โหมดการสำรองลำดับที่มีโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว
ทั้งหมดโปรเซสเซอร์ 1ทั้งหมด
DIMM121110987 654321DIMM
2 652
4    87 65    4
687 65436
8  10987 6543  8
1010987 65432110
12121110987 65432112

ตารางต่อไปนี้แสดงลำดับของโมดูลหน่วยความจำหลายโมดูลสำหรับโหมดการสำรองลำดับ เมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร์สองตัว (โปรเซสเซอร์ 1 และโปรเซสเซอร์ 2)

ตารางที่ 2. โหมดการสำรองลำดับที่มีโปรเซสเซอร์สองตัว
ทั้งหมดโปรเซสเซอร์ 2โปรเซสเซอร์ 1ทั้งหมด
DIMM242322212019 181716151413121110987 654321DIMM
4 1817 654
6       1817        87 65    6
82019 181787 658
10    2019 1817        87 6543  10
122019 1817161587 654312
14    2019 18171615    10987 6543  14
1622212019 1817161510987 654316
18  22212019 18171615    10987 65432118
2022212019 18171615141310987 65432120
22  22212019 181716151413121110987 65432122
24242322212019 181716151413121110987 65432124