Skip to main content

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลสรุปคุณลักษณะและข้อมูลจำเพาะของเซิร์ฟเวอร์ คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่มีให้ใช้งานหรือข้อมูลจำเพาะบางอย่างอาจใช้ไม่ได้กับระบบของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

ตารางที่ 1. ข้อมูลจำเพาะของเซิร์ฟเวอร์
ข้อมูลจำเพาะรายละเอียด
ขนาด
 • 2U

 • สูง: 86.5 มม. (3.4 นิ้ว)

 • กว้าง:
  • ที่มีสลักตู้แร็ค: 482.0 มม. (19.0 นิ้ว)

  • ที่ไม่มีสลักตู้แร็ค: 444.6 มม. (17.5 นิ้ว)

 • ลึก: 764.7 มม. (30.1 นิ้ว)

  หมายเหตุ
  ความลึกวัดหลังจากติดตั้งสลักตู้แร็คแล้ว แต่ยังไม่ได้ติดตั้งฝานิรภัย
น้ำหนัก

สูงสุด 35.4 กก. (78.0 ปอนด์) ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์

โปรเซสเซอร์ (ขึ้นอยู่กับรุ่น):
 • โปรเซสเซอร์ AMD® EPYCTM 7002 หรือ 7003 หนึ่งตัว

 • ออกแบบมาสำหรับช่อง Land Grid Array (LGA) 4094 (SP3)

 • ปรับขนาดได้ถึง 64 แกน

 • Thermal Design Power (TDP): สูงสุด 280 วัตต์

สำหรับกฎทางเทคนิคเกี่ยวกับโปรเซสเซอร์ โปรดดู กฎทางเทคนิคสำหรับโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน

สำหรับรายการโปรเซสเซอร์ที่รองรับ โปรดดู: เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการที่รองรับและได้รับการรับรอง:
 • Microsoft Windows Server

 • VMware ESXi

 • Red Hat Enterprise Linux

 • SUSE Linux Enterprise Server

 • Win10 Pro และ Win11 Pro สำหรับ Workstations

ข้อมูลอ้างอิง:
หน่วยความจำ
 • ช่องเสียบ: ช่องเสียบ DIMM 16 ช่อง

 • ต่ำสุด: 8 GB

 • สูงสุด: 2 TB

 • ประเภท (ขึ้นอยู่กับรุ่น):

  • TruDDR4 2933, ระดับเดี่ยวหรือระดับคู่, 8 GB/16 GB/32 GB/64 GB RDIMM

  • TruDDR4 3200, ระดับคู่, 16 GB/32 GB/64 GB RDIMM

  • TruDDR4 2933, สี่ระดับ, 128 GB 3DS RDIMM

  • TruDDR4 3200, สี่ระดับ, 128 GB 3DS RDIMM

หมายเหตุ
ความเร็วในการทำงานและความจุของหน่วยความจำทั้งหมดขึ้นอยู่กับรุ่นของโปรเซสเซอร์และการตั้งค่า UEFI

สำหรับกฎการติดตั้งเกี่ยวกับโมดูลหน่วยความจำ โปรดดู กฎการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ

สำหรับรายการโมดูลหน่วยความจำที่รองรับ โปรดดู: เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

ไดรฟ์ภายใน
การรองรับเซิร์ฟเวอร์:
 • ไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 3.5 นิ้ว สูงสุดยี่สิบตัว

  หรือไดรฟ์ SAS/SATA สูงสุด16 ตัว และไดรฟ์ NVMe/SAS/SATA 4 ตัว (ไดรฟ์ NVMe รองรับเฉพาะในช่องใส่ไดรฟ์ด้านหน้า 8–11 เท่านั้น)

 • ไดรฟ์ SAS/SATA/NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดสามสิบสองตัว

 • ไดรฟ์ M.2 ภายใน สูงสุดสองตัว

ไดรฟ์ที่รองรับจะแตกต่างกันไปตามรุ่น สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดู การกำหนดค่าและข้อกำหนดของช่องใส่ไดรฟ์

ช่องเสียบขยาย
 • ช่องเสียบ PCIe สูงสุดเก้าช่อง: ช่องเสียบ PCIe แปดช่องในช่องเสียบ PCIe ด้านหลังและช่องเสียบ PCIe ภายในหนึ่งช่อง

 • ช่องเสียบ OCP 3.0 หนึ่งช่อง

สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดู มุมมองด้านหลัง

คุณสมบัติอินพุต/เอาต์พุต (I/O)
 • แผงด้านหน้า:

  • ขั้วต่อ VGA หนึ่งตัว (อุปกรณ์เสริม)

  • ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) สองตัว

 • แผงด้านหลัง:

  • พอร์ตอนุกรมหนึ่งพอร์ต

  • ขั้วต่อ VGA หนึ่งตัว

  • ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) สองตัว

  • ขั้วต่อการจัดการ BMC RJ-45 หนึ่งขั้วต่อ

  • ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตสองหรือสี่ขั้วต่อบนอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 (อุปกรณ์เสริม)

หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU)
เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับ GPU หรืออะแดปเตอร์ประมวลผลดังต่อไปนี้:
 • GPU ความยาวครึ่งหนึ่ง, แบบความกว้างครึ่งแผ่น, ความกว้างเดี่ยว:
  • ThinkSystem NVIDIA Quardo P620 2 GB PCIe Active GPU

  • ThinkSystem NVIDIA Tesla T4 16 GB PCIe Passive GPU

  • ThinkSystem NVIDIA A2 16GB Gen4 Passive GPU

  • ThinkSystem NVIDIA Quadro RTX A2000 12GB PCIe Active GPU

 • GPU ความสูงปกติ, ความยาวปกติ, กว้างสองเท่า:
  • ThinkSystem NVIDIA Tesla V100 32 GB PCIe Passive GPU

  • ThinkSystem NVIDIA Tesla V100 16 GB PCIe Passive GPU

  • ThinkSystem NVIDIA Tesla V100S 32 GB PCIe Passive GPU

  • ThinkSystem NVIDIA A100 40GB PCIe Gen4 Passive GPU

  • ThinkSystem NVIDIA A100 80GB PCIe Gen4 Passive GPU

  • ThinkSystem NVIDIA A30 24GB PCIe Gen4 Passive GPU

  • ThinkSystem NVIDIA A40 48GB PCIe Gen4 Passive GPU

  • ThinkSystem AMD Instinct MI210 PCIe Gen4 Passive Accelerator

  • ThinkSystem NVIDIA Quadro RTX A4500 20GB PCIe Active GPU

  • ThinkSystem NVIDIA Quadro RTX A6000 48GB PCIe Active GPU

สำหรับกฎทางเทคนิคของ GPU โปรดดู กฎทางเทคนิคสำหรับอะแดปเตอร์ GPU

อะแดปเตอร์ HBA/RAID
 • รองรับอะแดปเตอร์ HBA ต่อไปนี้สำหรับโหมด JBOD:

  • อะแดปเตอร์ HBA 430-8i, 430-16i, 430-8e หรือ 430-16e SAS/SATA

  • อะแดปเตอร์ HBA 440-8i, 440-16i, 440-8e หรือ 440-16e SAS/SATA

 • รองรับอะแดปเตอร์ RAID ต่อไปนี้สำหรับโหมด JBOD และ RAID ระดับที่ 0, 1, 5, 10 และ 50
  • อะแดปเตอร์ RAID 530-8i PCIe

  • อะแดปเตอร์ RAID 540-8i PCIe

  • อะแดปเตอร์ RAID 730-8i 1G Cache PCIe

  • อะแดปเตอร์ RAID 730-8i 2G Flash PCIe

  • อะแดปเตอร์ RAID 930-8i, 930-16i, 930-24i หรือ 930-8e Flash PCIe

  • อะแดปเตอร์ RAID 940-8i, 940-16i, 940-32i หรือ 940-8e Flash PCI

 • รองรับตัวควบคุมต่อไปนี้เพื่อกําหนดค่า NVMe แบบเน้นพื้นที่:

  • อะแดปเตอร์สวิตช์ NVMe 810-4P

  • อะแดปเตอร์สวิตช์ NVMe 1610-4P

  • อะแดปเตอร์สวิตช์ NVMe 1611-8P

  • รีไทเมอร์การ์ด NVMe

สำหรับกฎทางเทคนิคของอะแดปเตอร์ตัวควบคุมที่จัดเก็บ โปรดดู กฎทางเทคนิคสำหรับอะแดปเตอร์ HBA/RAID

พัดลมระบบ
 • พัดลมระบบแบบ Hot-swap สูงสุดหกตัว (N+1 สำรอง, พัดลมสำรองหนึ่งตัว)

 • รองรับพัดลมสองประเภท:
  • โมดูลพัดลม ThinkSystem SR655 2U (พัดลมมาตรฐาน)

  • โมดูลพัดลมที่มีประสิทธิภาพของ ThinkSystem SR655 (ความเร็ว 29,000 RPM)

หมายเหตุ
หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 เมื่อปิดระบบแต่ยังเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC อยู่ พัดลม 5 และพัดลม 6 จะยังหมุนต่อไปด้วยความเร็วที่ต่ำลงมาก นี่คือการออกแบบของระบบเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่เหมาะสมสำหรับอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0

สำหรับกฎทางเทคนิคของพัดลมระบบ โปรดดู กฎทางเทคนิคสำหรับพัดลมระบบ

กำลังไฟฟ้า

เซิร์ฟเวอร์รองรับแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap สูงสุดสองตัวสำหรับการใช้งานสำรอง

แหล่งจ่ายไฟ100–127 V ac200–240 V ac240 V dc*-48 V dc
(50–60 Hz)(50–60 Hz)  
80 PLUS Platinum 550 วัตต์×
80 PLUS Platinum 750 วัตต์×
80 PLUS Titanium 750 วัตต์××
80 PLUS Platinum 1100 วัตต์×
80 PLUS Platinum 1,600 วัตต์××
80 PLUS Platinum 2,000 วัตต์××
1,100 วัตต์ -48V DC×××
ข้อควรระวัง
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 240 V dc (ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 180-300 V dc) จะรองรับเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น แหล่งจ่ายไฟพร้อมอินพุต 240 V dc ไม่รองรับฟังก์ชันสายไฟแบบ Hot-plug ก่อนจะถอดแหล่งจ่ายไฟที่มีอินพุต DC ของระบบ โปรดปิดเซิร์ฟเวอร์หรือถอดแหล่งพลังงาน DC ที่แผงเบรกเกอร์หรือโดยการปิดแหล่งพลังงานก่อน แล้วจึงถอดสายไฟ
การกำหนดค่าขั้นต่ำสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง
 • โปรเซสเซอร์ 1 ตัว
 • DIMM หนึ่งตัวในช่องเสียบ 1
 • แหล่งจ่ายไฟ หนึ่งชุด
 • ไดรฟ์ HDD หรือไดรฟ์ M.2 หนึ่งตัว (หากจำเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง)
 • พัดลมระบบ:
  • พัดลมระบบหกตัว หากมีการติดตั้งไดรฟ์ M.2

  • พัดลมระบบห้าตัว (พัดลม 2 ถึงพัดลม 6) หากไม่มีการติดตั้งไดรฟ์ M.2

การปล่อยเสียงรบกวน

ระดับเสียงรบกวนที่ระบุไว้อ้างอิงจากการกำหนดค่าด้านล่าง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามการกำหนดค่าและเงื่อนไข:

กำหนดค่าปกติเน้นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเน้น GPU
CPU1 x 155 W1 x 155 W1 x 155 W
DIMM16 x 32GB16 x 64 GB16 x 64 GB
อีเทอร์เน็ต10 GbE BASE-T 2-พอร์ต PCIe10 GbE BASE-T 4-พอร์ต PCIe10 GbE BASE-T 4-พอร์ต PCIe
PSU2 x 750 W2 x 750 W2 x 1,600 W
RAID930-16i RAID930-24i RAID930-8i RAID
ไดรฟ์16 x 2.5'' HDD20 x 3.5'' HDD8 x 2.5'' HDD
GPUNANA2 x V100 GPU
ระดับพลังเสียง (LWA,m)
สถานะปกติเน้นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเน้น GPU
ไม่มีการใช้งาน6.2 เบล7.0 เบล7.0 เบล
การทำงาน6.2 เบล7.2 เบล8.5 เบล
ระดับความดันเสียง (LpA,m)
สถานะปกติเน้นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเน้น GPU
ไม่มีการใช้งาน46 dBA54 dBA54 dBA
การทำงาน47 dBA56 dBA69 dBA
หมายเหตุ
 • ระดับเสียงเหล่านี้วัดในสภาพแวดล้อมระบบเสียงที่มีการควบคุมตามขั้นตอนที่ระบุไว้โดย ISO7779 และได้รับการรายงานตามมาตรฐาน ISO 9296

 • กฎข้อบังคับของภาครัฐ (เช่น กฎข้อบังคับที่กำหนดโดย OSHA หรือข้อบังคับของประชาคมยุโรป) อาจครอบคลุมการได้รับระดับเสียงรบกวนในสถานที่ทำงาน และอาจมีผลบังคับใช้กับคุณและการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ระดับความดันเสียงจริงที่วัดในการติดตั้งของคุณจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงจำนวนแร็คในการติดตั้ง ขนาด วัสดุ และการปรับแต่งห้อง รวมถึงระดับเสียงรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ อุณหภูมิแวดล้อมของห้อง และตำแหน่งของพนักงานที่สัมพันธ์กับอุปกรณ์ นอกจากนี้ การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของภาครัฐดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเพิ่มเติมหลายประการ รวมถึงระยะเวลาการสัมผัสและการสวมอุปกรณ์ป้องกันเสียงของพนักงาน Lenovo ขอแนะนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านนี้เพื่อระบุว่าคุณต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่ใช้บังคับหรือไม่

สิ่งแวดล้อม
เซิร์ฟเวอร์รองรับในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้:
หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์นี้ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมของศูนย์ข้อมูลมาตรฐานและแนะนำให้วางในศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม
 • อุณหภูมิห้อง:

  • การทำงาน: ASHRAE ประเภท A2: 10–35°C (50–95°F); เมื่อระดับความสูงเกิน 900 เมตร (2,953 ฟุต) ค่าอุณหภูมิโดยรอบสูงสุดลดลง 1°C (1.8°F) ต่อทุกระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น 300 เมตร (984 ฟุต)

  • เซิร์ฟเวอร์ปิด: 5–45°C (41–113°F)

  • การจัดส่งหรือจัดเก็บ: -40–60°C (-40–140°F)

 • ระดับความสูงสูงสุด: 3,050 เมตร (10,000 ฟุต)

 • ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่กลั่นตัว):

  • การทำงาน: ASHRAE ประเภท A2: 8%–80%; จุดน้ำค้างสูงสุด: 21°C (70°F)

  • การจัดส่งหรือจัดเก็บ: 8%–90%

 • การปนเปื้อนของอนุภาค
  ข้อควรสนใจ
  อนุภาคที่ลอยในอากาศและกลุ่มก๊าซที่มีความไวในการทำปฏิกิริยาเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกันกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ความชื้นหรืออุณหภูมิ อาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์เกิดความเสี่ยง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขีดจำกัดสำหรับอนุภาคและก๊าซ โปรดดู การปนเปื้อนของอนุภาค

เซิร์ฟเวอร์ของคุณสอดคล้องกับข้อกำหนด ASHRAE class A2

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ เซิร์ฟเวอร์บางรุ่นจะเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะของ ASHRAE Class A3 และ Class A4 โปรดดู ข้อมูลการปฏิบัติตามประเภทของ ASHRAE