Skip to main content

มุมมองด้านหลัง

คุณสามารถเข้าถึงขั้วต่อและส่วนประกอบต่างๆ ได้ผ่านบริเวณด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์

รูปที่ 1. มุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องเสียบ PCIe แปดช่อง
Rear view of server models with eight PCIe slots

รูปที่ 2. มุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว และช่องเสียบ PCIe หกช่อง
Rear view of server models with a rear 2.5-inch drive bays and six PCIe slots

รูปที่ 3. มุมมองด้านหลังของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว และช่องเสียบ PCIe สองช่อง
Rear view of server models with two rear 3.5-inch drive bays and three PCIe slots

ตารางที่ 1. ส่วนประกอบบนด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 ช่องเสียบ PCIe 1 (บนตัวยก 1)2 ช่องเสียบ PCIe 2 (บนตัวยก 1)
3 ช่องเสียบ PCIe 3 (บนตัวยก 1)4 ช่องเสียบ PCIe 4 (บนตัวยก 2)
5 ช่องเสียบ PCIe 5 (บนตัวยก 2)6 ช่องเสียบ PCIe 6 (บนตัวยก 2)
7 ช่องเสียบ PCIe 7 (บนตัวยก 3)8 ช่องเสียบ PCIe 8 (บนตัวยก 3)
9 แหล่งจ่ายไฟ 210 แหล่งจ่ายไฟ 1
11 ปุ่ม NMI12 พอร์ตอนุกรม
13 ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) (2)14 ขั้วต่อ VGA
15 ขั้วต่อเครือข่ายการจัดการ BMC16 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตบนอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 (อุปกรณ์เสริม)
17 ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว (4)18 ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว (4)

1 2 3 4 5 6 7 8 ช่องเสียบ PCIe

คุณสามารถดูหมายเลขช่องเสียบ PCIe ได้ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง

ช่องเสียบ PCIe 1, 2 และ 3 บนตัวยก 1:

สามารถติดตั้งการ์ดตัวยกได้สี่ประเภทในช่องเสียบตัวยก 1
FHFL: ความสูงปกติ ความยาวปกติ; FHHL: ความสูงปกติ ความยาวครึ่งหนึ่ง
การ์ดตัวยก 1ช่อง PCIe
ประเภท 1*
 • ช่องเสียบ 1: PCIe x16, FHFL

 • ช่องเสียบ 2: PCIe x16, FHFL

 • ช่องเสียบ 3: ไม่มี

ประเภท 2*
 • ช่องเสียบ 1: PCIe x16, FHFL

 • ช่องเสียบ 2: PCIe x16 (x8, x4, x1), FHFL

 • ช่องเสียบ 3: PCIe x16 (x8, x4, x1), FHHL

ประเภท 3
 • ช่องเสียบ 1: PCIe x16, FHFL

 • ช่องเสียบ 2: ไม่มี

 • ช่องเสียบ 3: ไม่มี

ประเภท 4
 • ช่องเสียบ 3: PCIe x16, FHHL

หมายเหตุ
การ์ดตัวยกนี้ใช้สำหรับการกำหนดค่าที่มีช่องใส่ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว
หมายเหตุ
 • การ์ดตัวยก 1 ประเภท 1 หรือประเภท 2 ต้องเชื่อมต่อเข้ากับแผงระบบ สำหรับข้อมูลการเดินสายไฟโดยละเอียด โปรดดู การ์ดตัวยก

ช่องเสียบ PCIe 4, 5 และ 6 บนตัวยก 2:

สามารถติดตั้งการ์ดตัวยกได้สามประเภทในช่องเสียบตัวยก 2
FHFL: ความสูงปกติ ความยาวปกติ; LP: แบบความกว้างครึ่งแผ่น
การ์ดตัวยก 2ช่อง PCIe
ประเภท 1
 • ช่องเสียบ 4: PCIe x16, FHFL หรือ LP

 • ช่องเสียบ 5: PCIe x16, FHFL หรือ LP

 • ช่องเสียบ 6: ไม่มี

ประเภท 2
 • ช่องเสียบ 4: PCIe x16, FHFL หรือ LP

 • ช่องเสียบ 5: PCIe x16 (x8, x4, x1), FHFL หรือ LP

 • ช่องเสียบ 6: PCIe x16 (x8, x4, x1), LP

ประเภท 3
 • ช่องเสียบ 6: PCIe x16, LP

หมายเหตุ
การ์ดตัวยกนี้ใช้สำหรับการกำหนดค่าที่มีช่องใส่ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว

ช่องเสียบ PCIe 7 และ 8 บนตัวยก 3:

เซิร์ฟเวอร์รองรับตัวยก 3 หากไม่มีการติดตั้งช่องใส่ด้านหลัง ระบบรองรับการ์ดตัวยกสองประเภทต่อไปนี้:
FHFL: ความสูงปกติ ความยาวปกติ
การ์ดตัวยก 3ช่อง PCIe
ประเภท 1
 • ช่องเสียบ 7: PCIe x16 (x8, x4, x1), FHFL

 • ช่องเสียบ 8: PCIe x16 (x8, x4, x1), FHFL

ประเภท 2
 • ช่องเสียบ 7: PCIe x16, FHFL

 • ช่องเสียบ 8: PCIe x16, FHFL

หมายเหตุ
 • การ์ดตัวยก 3 ประเภท 1 หรือประเภท 2 ต้องเชื่อมต่อเข้ากับแผงระบบ สำหรับข้อมูลการเดินสายไฟโดยละเอียด โปรดดู การ์ดตัวยก

9 10 แหล่งจ่ายไฟ

แหล่งจ่ายไฟสำรองแบบ Hot-swap ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงจากปัญหาการทำงานของระบบหยุดชะงักเมื่อแหล่งจ่ายไฟสำรองเกิดความเสียหายได้ คุณสามารถเลือกซื้อตัวเลือกแหล่งจ่ายไฟได้จาก Lenovo และติดตั้งแหล่งจ่ายไฟดังกล่าวเพื่อมอบพลังไฟฟ้าสำรองให้กับระบบได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง

แหล่งจ่ายไฟแต่ละชุดจะมีไฟ LED แสดงสถานะสามดวงใกล้กับขั้วต่อสายไฟ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟ LED แสดงสถานะ โปรดดูที่ ไฟ LED มุมมองด้านหลัง

11 ปุ่ม NMI

กดปุ่มนี้เพื่อบังคับให้เกิดสัญญาณขัดจังหวะความสำคัญสูง (NMI) ที่โปรเซสเซอร์ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถทำให้เซิร์ฟเวอร์เข้าสู่หน้าจอสีน้ำเงินและทำการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำ คุณอาจต้องใช้ปากกาหรือปลายของคลิปหนีบกระดาษที่ยืดออกเป็นเส้นตรงเพื่อกดปุ่ม

12 พอร์ตอนุกรม

ใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ต้องใช้การเชื่อมต่อแบบอนุกรมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล

13 ขั้วต่อ USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) (2)

ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ต้องใช้การเชื่อมต่อ USB 2.0 หรือ 3.1 เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB

14 ขั้วต่อ VGA

ใช้สำหรับเชื่อมต่อจอภาพประสิทธิภาพสูง จอภาพแบบ Direct-drive หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานขั้วต่อ VGA

15 ขั้วต่อเครือข่ายการจัดการ BMC

ใช้เพื่อเชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตเพื่อจัดการระบบโดยใช้ Lenovo ThinkSystem System Manager

16 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตบนอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 (อุปกรณ์เสริม)

อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 มีขั้วต่ออีเทอร์เน็ตเสริมสองหรือสี่ชุดสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย

ขั้วต่ออีเทอร์เน็ตขั้วใดขั้วหนึ่งบนอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP 3.0 สามารถทำหน้าที่เป็นขั้วต่อการจัดการโดยใช้ความสามารถในการจัดการที่ใช้ร่วมกันได้ด้วย หากขั้วต่อการจัดการที่ใช้ร่วมกันทำงานล้มเหลว การรับส่งข้อมูลจะถูกสลับไปยังขั้วต่ออีกชุดหนึ่งบนอะแดปเตอร์ได้

17 ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้ว (4)

ใช้สำหรับติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้วได้สูงสุดสี่ไดรฟ์ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังขนาด 2.5 นิ้วใช้ได้ในบางรุ่นเท่านั้น

จำนวนไดรฟ์ที่ติดตั้งภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะแตกต่างกันตามรุ่น ความสมบูรณ์ของ EMI และการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการป้องกันโดยการบรรจุลงไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมด ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะต้องปิดไว้ด้วยฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์

18 ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้ว (4)

ใช้สำหรับติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิ้วได้สูงสุดสี่ไดรฟ์ที่ด้านหลังของเซิร์ฟเวอร์ ช่องใส่ไดรฟ์ด้านหลังขนาด 3.5 นิ้วใช้ได้ในบางรุ่นเท่านั้น

จำนวนไดรฟ์ที่ติดตั้งภายในเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะแตกต่างกันตามรุ่น ความสมบูรณ์ของ EMI และการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการป้องกันโดยการบรรจุลงไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมด ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะต้องปิดไว้ด้วยฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์