Skip to main content

ส่วนประกอบของแผงระบบ

ภาพประกอบในส่วนนี้แสดงตำแหน่งของส่วนประกอบบนแผงระบบ

รูปที่ 1. ส่วนประกอบของแผงระบบ
System board components

1 แบตเตอรี่ CMOS2 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนด้านหลัง
3 ช่องเสียบตัวยก 24 ขั้วต่อ VGA ด้านหน้า
5 ช่องเสียบอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ต OCP6 ช่องเสียบ ตัวยก 1
7 ขั้วต่อแผงด้านหน้า8 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของ DIMM 1-16
9 ขั้วต่อ PCIe*10 ขั้วต่อ USB ด้านหน้า
11 ขั้วต่อ Sideband ของแผงพัดลม (เชื่อมต่อกับ 13)12 ไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดของพัดลม 1-6
13 ขั้วต่อ Sideband ของแผงพัดลม (เชื่อมต่อกับ 11)14 ขั้วต่อไฟฟ้าของ CPU (เชื่อมต่อกับ 27)
15 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนด้านหน้า*16 ขั้วต่อไฟฟ้าระบบ 3 (เชื่อมต่อกับ 28)
17 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนด้านหน้า*18 ขั้วต่อพัดลม 1-6
19 ขั้วต่อไฟฟ้าของแผงพัดลม (เชื่อมต่อกับ 26)20 ขั้วต่อไฟฟ้าของแผงระบบ 2 (เชื่อมต่อกับ 29)
21 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนไดรฟ์กลางขนาด 2.5 นิ้ว 122 ขั้วต่อไฟฟ้าของตัวยกภายใน
23 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 124 ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 1
25 ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 326 ขั้วต่อไฟฟ้าของแผงพัดลม (เชื่อมต่อกับ 19)
27 ขั้วต่อไฟฟ้าของ CPU (เชื่อมต่อกับ 14)28 ขั้วต่อไฟฟ้าระบบ 3 (เชื่อมต่อกับ 16)
29 ขั้วต่อไฟฟ้าระบบ 2 (เชื่อมต่อกับ 20)30 ขั้วต่อไฟฟ้าระบบ 1 (เชื่อมต่อกับ 34)
31 ขั้วต่อ Sideband ของ PIB (เชื่อมต่อกับ 36)32 ขั้วต่อไฟฟ้า GPU 2
33 ขั้วต่อ Sideband ของ M.234 ขั้วต่อไฟฟ้าระบบ 1 (เชื่อมต่อกับ 30)
35 ขั้วต่อไฟฟ้าของตัวยก 336 ขั้วต่อ Sideband ของ PIB (เชื่อมต่อกับ 31)
37 ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนกลาง*38 ขั้วต่อ Sideband ของตัวยก 3
39 ขั้วต่ออะแดปเตอร์ TPM (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น)40 ขั้วต่อสวิตช์ป้องกันการบุกรุก
หมายเหตุ
 • 9: ขั้วต่อ PCIe เชื่อมต่อกับแบ็คเพลน NVMe, อะแดปเตอร์ M.2, การ์ดตัวยก หรือแบ็คเพลน SAS/SATA สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดู การเดินสายภายใน

 • 15:
  • ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 3 เมื่อมีการติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว สามตัว

  • ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 2 เมื่อมีการติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ตัว

 • 17:
  • ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 2 เมื่อมีการติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว สองตัว

  • ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 1 เมื่อมีการติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ตัว หรือแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 8 ตัว

 • 37:
  • ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนไดรฟ์กลางขนาด 2.5 นิ้ว 2 เมื่อมีการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 2.5 นิ้ว

  • ขั้วต่อไฟฟ้าของแบ็คเพลนไดรฟ์กลางขนาด 3.5 นิ้ว เมื่อมีการติดตั้งตัวครอบไดรฟ์กลางขนาด 3.5 นิ้ว