Skip to main content

การ์ดตัวยก

ส่วนนี้แสดงข้อมูลการเดินสายสำหรับการ์ดตัวยก

เซิร์ฟเวอร์รองรับการ์ดตัวยกสูงสุดสี่ชุด: การ์ดตัวยก 1, การ์ดตัวยก 2, การ์ดตัวยก 3 และการ์ดตัวยกภายใน ในบรรดาการ์ดตัวยกต่อไปนี้จะต้องมีการเชื่อมต่อสาย:

ประเภทของการ์ดตัวยกจะแตกต่างกันไปตามรุ่นเซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดู มุมมองด้านหลัง

การเชื่อมต่อสายการ์ดตัวยก 1

หมายเหตุ
การเชื่อมต่อสายสำหรับการ์ดตัวยก PCIe x16/x16 1 และการ์ดตัวยก PCIe x16/x8/x8 1 จะเหมือนกัน
รูปที่ 1. การเดินสายสำหรับการ์ดตัวยก 1
Cable routing for riser card 1

สายจากไปยัง
1 สายสัญญาณขั้วต่อ PCIe 5 บนการ์ดตัวยกขั้วต่อ PCIe 5 บนแผงระบบ
2 สายสัญญาณขั้วต่อ PCIe 6 บนการ์ดตัวยกขั้วต่อ PCIe 6 บนแผงระบบ
หมายเหตุ

ไม่รองรับการ์ดตัวยก x16/x16 หรือ PCIe x16/x8/x8 1 หากมีการเชื่อมต่อแบ็คเพลนไดรฟ์ด้านหน้าขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุด สามตัวกับขั้วต่อ PCIe บนแผง

การเชื่อมต่อสายการ์ดตัวยก 3 (PCIe x8/x8)

รูปที่ 2. การเดินสายสำหรับการ์ดตัวยก 3 (PCIe x8/x8)
Cable routing for riser card 3 (x8/x8 PCIe)

สายจากไปยัง
1 สายสัญญาณขั้วต่อ PCIe 2 บนการ์ดตัวยกขั้วต่อ PCIe 2 บนแผงระบบ
ขั้วต่อ PCIe 3 บนการ์ดตัวยกขั้วต่อ PCIe 3 บนแผงระบบ
หมายเหตุ

ไม่รองรับการ์ดตัวยก PCIe x8/x8 3 หากเซิร์ฟเวอร์มีแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ชุด หรือแบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุดติดตั้งอยู่

การเชื่อมต่อสายการ์ดตัวยก 3 (PCIe x16/x16)

รูปที่ 3. การเดินสายสำหรับการ์ดตัวยก 3 (PCIe x16/x16)
Cable routing for riser card 3 (x16/x16 PCIe)

สายจากไปยัง
1 สายสัญญาณขั้วต่อ PCIe 2 บนการ์ดตัวยกขั้วต่อ PCIe 2 บนแผงระบบ
ขั้วต่อ PCIe 3 บนการ์ดตัวยกขั้วต่อ PCIe 3 บนแผงระบบ
2 สายสัญญาณขั้วต่อ PCIe 7-8 บนการ์ดตัวยกขั้วต่อ PCIe 7 และ 8 บนแผงระบบ
ขั้วต่อ PCIe 4 บนการ์ดตัวยกขั้วต่อ PCIe 4 บนแผงระบบ
หมายเหตุ

ไม่รองรับการ์ดตัวยก PCIe x16/x16 3 หากเซิร์ฟเวอร์มีแบ็คเพลน AnyBay ขนาด 3.5 นิ้ว 12 ชุด, แบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 12 ชุด (บนแผง), แบ็คเพลน SAS/SATA ด้านหน้าขนาด 3.5 นิ้ว 8 ชุด (บนแผง), แบ็คเพลน NVMe ขนาด 2.5 นิ้ว 8 ชุดหรือไดรฟ์ M.2 ติดตั้งอยู่

การเชื่อมต่อไฟฟ้าและ Sideband ของการ์ดตัวยก 3

หมายเหตุ
การเชื่อมต่อไฟฟ้าและ Sideband สำหรับการ์ดตัวยก PCIe x8/x8 3 และการ์ดตัวยก PCIe x16/x16 3 จะเหมือนกัน
รูปที่ 4. การเชื่อมต่อไฟฟ้าและ Sideband ของการ์ดตัวยก 3
Riser card 3 power and sideband connection

สายจากไปยัง
1 สายสัญญาณขั้วต่อไฟฟ้าบนการ์ดตัวยกขั้วต่อไฟฟ้าของตัวยก 3 บนแผงระบบ
2 สายสัญญาณขั้วต่อ Sideband บนการ์ดตัวยกขั้วต่อ Sideband ของตัวยก 3 บนแผงระบบ