Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5/3.5 นิ้ว

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่สอดคล้องกันเพื่อติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว ตามการกําหนดค่าของคุณ

ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว:

 1. จัดเรียงแถบบริเวณด้านล่างของแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ให้ตรงกับช่องเสียบบนตัวครอบไดรฟ์ แล้วใส่เข้าในช่องเสียบ
 2. ดันด้านบนของแบ็คเพลนเข้าไปในตัวครอบไดรฟ์จนกว่าจะเข้าที่
  รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
  Installing the 2.5-inch drive backplane

ติดตั้งแบ็คเพลนของไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว:

 1. จัดเรียงแถบทั้งสี่บนตัวครอบให้ตรงกับช่องเสียบบนแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว แล้วสอดแถบดังกล่าวเข้าไปในช่องให้ถูกต้อง
 2. เลื่อนแบ็คเพลนไปทางด้านซ้ายตามภาพประกอบ จนกว่าจะเข้าที่พอดีในตัวครอบไดรฟ์
  รูปที่ 2. การติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว
  Installing the 3.5-inch drive backplane

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งส่วนประกอบตัวครอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว อีกครั้ง ดู ติดตั้งส่วนประกอบตัวครอบไดรฟ์ขนาด 2.5/3.5 นิ้ว

 2. ต่อสายสายไฟและสัญญาณอเข้ากับแบ็คเพลนไดรฟ์ 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว อีกครั้ง

 3. ติดตั้งไดรฟ์และแผงครอบช่องใส่ไดรฟ์ (ถ้ามี) ในช่องใส่ไดรฟ์อีกครั้ง ดู ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5/3.5 นิ้ว

 4. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

 5. หากคุณได้ติดตั้งไดรฟ์แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้วด้วยไดรฟ์ U.3 NVMe สำหรับโหมดสามโหมด เปิดใช้งานโหมด U.3 x1 ของช่องเสียบไดรฟ์ที่เลือกบนแบ็คเพลนผ่านGUI เว็บของ XCC ดู ตรวจพบไดรฟ์ U.3 NVMe ได้ในการเชื่อมต่อ NVMe แต่ตรวจพบไม่ได้ในโหมดสามโหมด