Skip to main content

ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5/3.5 นิ้ว

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  2. ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap และแผงครอบไดรฟ์ทั้งหมดออกจากช่องใส่ไดรฟ์ (ถ้ามี) ดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5/3.5 นิ้ว วางไดรฟ์บนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
  3. ถอดสายสายไฟและสัญญาณออกจากแบ็คเพลนไดรฟ์ 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว
  4. ถอดส่วนประกอบตัวครอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว ดู ถอดส่วนประกอบตัวครอบไดรฟ์ขนาด 2.5/3.5 นิ้ว
 2. ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่สอดคล้องกันเพื่อถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว หรือ 3.5 นิ้ว ตามการกําหนดค่าของคุณ

  ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว:

  1. ยกและจับสลักยึดด้านบนของตัวครอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
  2. หมุนแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ออกเพื่อปลดออกจากสลักยึดตามภาพ
  3. ถอดแบ็คเพลนออกจากตัวครอบไดรฟ์
   รูปที่ 1. การถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว
   Removing the 2.5-inch drive backplane

  ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว:

  1. ดึงพลันเจอร์สีน้ำเงินที่ยึดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วออก
  2. เลื่อนแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว ตามภาพเพื่อปลดออกจากตัวครอบไดรฟ์ จากนั้นถอดแบ็คเพลนออกจากตัวครอบไดรฟ์
   รูปที่ 2. การถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว
   Removing the 3.5-inch drive backplane

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 • ติดตั้งชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน ดู ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5/3.5 นิ้ว

 • หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง