Skip to main content

ติดตั้งตัวยก PCIe

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งตัวยก PCIe

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

หมายเหตุ
ในการบำรุงรักษาการระบายความร้อนของระบบอย่างเหมาะสม อย่าใช้งานเซิร์ฟเวอร์โดยไม่มีตัวยก PCIe หรือแผงครอบตัวยกติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

เลือกสถานการณ์การติดตั้งตัวยก PCIe

มีสถานการณ์การติดตั้งตัวยก PCIe สามสถานการณ์ที่แตกต่างกันตามตำแหน่งของตัวยก PCIe และการติดตั้งพอร์ตอนุกรม ดูคําแนะนําที่เกี่ยวข้องด้านล่างเพื่อดูขั้นตอนการติดตั้งที่เหมาะสม
รูปที่ 1. ตำแหน่งตัวยก PCIe

 1. การติดตั้งตัวยก PCIe 1 หรือตัวยก PCIe 2 โดยไม่ติดตั้งโมดูลพอร์ตอนุกรม ดู ติดตั้งตัวยก PCIe โดยไม่มีพอร์ตอนุกรม

 2. การติดตั้งตัวยก PCIe 1 พร้อมกับโมดูลพอร์ตอนุกรม ดู ติดตั้งตัวยก PCIe 1 พร้อมกับพอร์ตอนุกรม

 3. การติดตั้งตัวยก PCIe 2 พร้อมกับโมดูลพอร์ตอนุกรม ดู ติดตั้งตัวยก PCIe 2 พร้อมกับพอร์ตอนุกรม

ติดตั้งตัวยก PCIe โดยไม่มีพอร์ตอนุกรม

ขั้นตอน

ติดตั้งตัวยก PCIe
 1. จัดแนวรูบนตัวยก PCIe ให้ตรงกับแท่งบนแผงระบบ และเสียบตัวยก PCIe เข้าไปในช่องเสียบ PCIe บนแผงระบบ
 2. ขันน็อตยึดให้แน่นเพื่อยึดตัวยก PCIe
  รูปที่ 2. การติดตั้งตัวยก PCIe โดยไม่มีพอร์ตอนุกรม
  Installing a PCIe riser without serial port

ติดตั้งตัวยก PCIe 1 พร้อมกับพอร์ตอนุกรม

ขั้นตอน

 1. หากมีการติดตั้งตัวยก PCIe 2 ให้ถอดออก ดู ถอดตัวยก PCIe
 2. ติดตั้งตัวยก PCIe
  ข้อควรสนใจ
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เดินสายพอร์ตอนุกรมผ่านคลิปรัดสายภายในตัวยก PCIe
  1. จัดแนวรูบนตัวยก PCIe ให้ตรงกับแท่งบนแผงระบบ และเสียบตัวยก PCIe เข้าไปในช่องเสียบ PCIe บนแผงระบบ
  2. ขันน็อตยึดให้แน่นเพื่อยึดตัวยก PCIe
  3. เชื่อมต่อสายพอร์ตอนุกรมกับขั้วต่อพอร์ตอนุกรมบนแผงระบบ
   รูปที่ 3. การติดตั้งตัวยก PCIe 1 พร้อมกับพอร์ตอนุกรม
   Installing PCIe riser 1 installed with serial port

ติดตั้งตัวยก PCIe 2 พร้อมกับพอร์ตอนุกรม

ขั้นตอน

1. ติดตั้งตัวยก PCIe
ข้อควรสนใจ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เดินสายพอร์ตอนุกรมผ่านคลิปรัดสายภายในตัวยก PCIe
 1. เชื่อมต่อสายพอร์ตอนุกรมกับขั้วต่อพอร์ตอนุกรมบนแผงระบบ
 2. จัดแนวรูบนตัวยก PCIe ให้ตรงกับแท่งบนแผงระบบ และเสียบตัวยก PCIe เข้าไปในช่องเสียบ PCIe บนแผงระบบ
 3. ขันน็อตยึดให้แน่นเพื่อยึดตัวยก PCIe
  รูปที่ 4. การติดตั้งตัวยก PCIe 2 พร้อมกับพอร์ตอนุกรม
  Installing PCIe riser 2 installed with serial port
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. เชื่อมต่อสายที่ต้องการอีกครั้ง

 2. ติดตั้งตัวยก PCIe 2 อีกครั้ง หากจำเป็น ดู ติดตั้งตัวยก PCIe

 3. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์