Skip to main content

ติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟ

ใช้คำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟ

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

หมายเหตุ
 • GPU รุ่น 4-DW และเซิร์ฟเวอร์ GPU รุ่น 8-DW ควรติดตั้งพร้อมชุดแหล่งจ่ายไฟสองชุดในช่อง 1 และช่อง 2 หรือชุดแหล่งจ่ายไฟสี่ชุดในทั้งสี่ช่อง

 • เซิร์ฟเวอร์ GPU รุ่น SXM ควรติดตั้งพร้อมชุดแหล่งจ่ายไฟสี่ชุดในทั้งสี่ช่อง

 • ระหว่างการใช้งานตามปกติ ช่องแหล่งจ่ายไฟแต่ละช่องจะต้องมีชุดแหล่งจ่ายไฟหรือแผงครอบแหล่งจ่ายไฟเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่เหมาะสม

รูปที่ 1. การกำหนดหมายเลขช่องแหล่งจ่ายไฟ
Power supply bay numbering
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

รูปที่ 2. การติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟ
Installing power supply unit

 1. หากมีการติดตั้งแผงครอบแหล่งจ่ายไฟในช่อง ให้ดึงแผงครอบออกจากช่อง
 2. จัดแนวชุดแหล่งพลังงานให้ตรงกับช่อง แล้วเลื่อนชุดแหล่งจ่ายไฟเข้าไปในช่องจนกว่าแถบปลดล็อคจะล็อคเข้าที่
 3. เชื่อมต่อชุดแหล่งจ่ายไฟกับเต้าไฟฟ้าที่ต่อสายดินอย่างเหมาะสมกับสายไฟ
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ LED ของไฟ ac บนชุดแหล่งจ่ายไฟติดสว่าง ซึ่งแสดงว่าชุดแหล่งจ่ายไฟทำงานอย่างถูกต้อง
  สำคัญ

  ระหว่างการใช้งานตามปกติ ช่องแหล่งจ่ายไฟแต่ละช่องจะต้องมีชุดแหล่งจ่ายไฟหรือแผงครอบแหล่งจ่ายไฟเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่เหมาะสม

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ตรวจดูไฟ LED ของ PSU เพื่อตรวจสอบว่า PSU กำลังทำงานอย่างถูกต้อง ดู รูปที่ 2