Skip to main content

ติดตั้งไดรฟ์ M.2

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งไดรฟ์ M.2

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ค้นหาตำแหน่งขั้วต่อที่คุณต้องการติดตั้งไดรฟ์ M.2 บนแบ็คเพลน M.2
 2. หากจำเป็น ให้ปรับตำแหน่งของตัวยึดไดรฟ์ M.2 เพื่อให้เข้ากันได้กับขนาดของไดรฟ์ M.2 ที่คุณกำลังติดตั้ง
 3. เลื่อนตัวยึด M.2 ไปด้านหลังเพื่อให้แน่ใจว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้งไดรฟ์ M.2
 4. ติดตั้งไดรฟ์ M.2
  1. จับไดรฟ์ M.2 ให้ตรงมุมและเสียบเข้ากับช่องเสียบ M.2
  2. วางไดรฟ์ M.2
  3. เลื่อนตัวยึดไปทางไดรฟ์ M.2 เพื่อยึดให้เข้าที่
   รูปที่ 1. การติดตั้งไดรฟ์ M.2:
   Installing an M.2 drive

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งแบ็คเพลน M.2 กลับเข้าที่ ดู ติดตั้งแบ็คเพลน M.2

 2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์