Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลน M.2

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งแบ็คเพลน M.2

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งแผ่นกั้นลมในตัวเครื่องแล้ว ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม
 2. (เสริม) ต่อสายแบ็คเพลน M.2 เข้ากับแบ็คเพลน M.2
  1. ต่อสายแบ็คเพลน M.2 เข้ากับแบ็คเพลน M.2
  2. ขันสกรูบนสายสัญญาณให้แน่น
   รูปที่ 1. การต่อสายแบ็คเพลน M.2 เข้ากับแบ็คเพลน M.2
   Connecting M.2 backplane cables to M.2 backplane
   1 สายไฟ2 สายสัญญาณ
 3. ติดตั้งแบ็คเพลน M.2
  1. เปิดสลักยึดแบ็คเพลน M.2 บนแผ่นกั้นลม
  2. จัดแนวรูบนแบ็คเพลน M.2 ให้ตรงกับหมุดยึดบนแผ่นกั้นลม จากนั้น วางแบ็คเพลน M.2 แล้วเสียบลงในแผ่นกั้นลม
  3. ขันสกรูที่ยึดแบ็คเพลน M.2 เข้ากับแผ่นกั้นลมให้แน่น
   รูปที่ 2. การติดตั้งแบ็คเพลน M.2 เข้ากับแผ่นกั้นลม
   Installing M.2 backplane to the air baffle
 4. เชื่อมต่อสาย M.2 เข้ากับขั้วต่อไฟฟ้า M.2 และขั้วต่อสัญญาณบนแผงระบบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ขั้วต่อของแผงระบบ
  รูปที่ 3. การต่อสายแบ็คเพลน M.2 เข้ากับแผงระบบ
  Connecting M.2 backplane cables to system board


  1 ขั้วต่อสายสัญญาณ M.2
  2 ขั้วต่อไฟฟ้า M.2

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์