Skip to main content

ติดตั้งหูโทรศัพท์การวินิจฉัย LCD ภายนอก

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งหูโทรศัพท์การวินิจฉัย LCD ภายนอก

เกี่ยวกับงานนี้

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้อ่านและปฏิบัติตามคำชี้แจงด้านความปลอดภัยต่อไปนี้
 • S014
  shock hazard
  ข้อควรระวัง
  อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายอยู่ เฉพาะช่างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้ถอดฝาครอบที่มีป้ายนี้
 • S017
  moving parts
  ข้อควรระวัง
  มีใบพัดลมที่เคลื่อนไหวและเป็นอันตรายอยู่ใกล้เคียง
 • S033
  240VA shock hazard
  ข้อควรระวัง

  มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. จัดตำแหน่งขั้วต่อบนสายให้ตรงกับที่เซิร์ฟเวอร์ แล้วดันเข้าไป
  หมายเหตุ
  เซิร์ฟเวอร์และตำแหน่งของขั้วต่ออาจดูแตกต่างจากภาพประกอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า
  รูปที่ 1. การเชื่อมต่อสายหูโทรศัพท์การวินิจฉัย LCD ภายนอก Connecting the external LCD diagnostics handset cable
 2. วางหูโทรศัพท์การวินิจฉัย LCD ภายนอกเข้ากับพื้นผิวโลหะที่มีแม่เหล็กด้านล่าง
  รูปที่ 2. การวางหูโทรศัพท์การวินิจฉัย LCD ภายนอกเข้ากับพื้นผิวโลหะ
  Attaching the external LCD diagnostics handset to a metal surface

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์