Skip to main content

ถอดแผงตัวยก PCIe

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดแผงตัวยก PCIe ออกจากตัวยก PCIe ด้านหลัง

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
หมายเหตุ
ในการบำรุงรักษาการระบายความร้อนของระบบอย่างเหมาะสม อย่าใช้งานเซิร์ฟเวอร์โดยไม่มีตัวยก PCIe หรือแผงครอบตัวยกติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  2. ถอดตัวยก PCIe ดู ถอดตัวยก PCIe
  3. ถอดอะแดปเตอร์ PCIe หรือสายพอร์ตอนุกรม ดู ถอดอะแดปเตอร์ PCIe หรือ ถอดโมดูลพอร์ตอนุกรม
 2. คลายสกรูสี่ตัวเพื่อถอดแผงตัวยก PCIe ออกจากตัวครอบตัวยึด PCIe
  รูปที่ 1. การถอดแผงตัวยก
  Removing the riser board
หลังจากดำเนินการเสร็จ

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง