Skip to main content

ถอดโมดูล I/O ด้านหน้า

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดโมดูล I/O ด้านหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
 2. ถอด USB ด้านหน้า, วิดีโอ และสายแฮนด์เซ็ตการวินิจฉัย LCD ภายนอกของโมดูล I/O ด้านหน้าออกจากขั้วต่อบนแผงระบบที่เกี่ยวข้อง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ขั้วต่อของแผงระบบ
 3. ถอดโมดูล I/O ด้านหน้า
  1. ถอดสกรูตัวยึดโมดูล I/O ด้านหน้าออก
  2. ยกโมดูล I/O ด้านหน้าออกจากตัวเครื่อง
  รูปที่ 1. การถอดโมดูล I/O ด้านหน้า
  Removing the front I/O module

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทนหรือโครงยึดช่องเสียบ ดู ติดตั้งโมดูล I/O ด้านหน้า

 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง