Skip to main content

ติดตั้งส่วนประกอบตัวครอบไดรฟ์ EDSFF

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตั้งส่วนประกอบตัวครอบไดรฟ์ EDSFF

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ รายการตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำหีบห่อป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีไดรฟ์ไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเครื่อง แล้วจึงนำไดรฟ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต

รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

 1. เตรียมเซิร์ฟเวอร์
  1. ถอดฝาครอบด้านบน ดู ถอดฝาครอบด้านบน
  2. ถอดไดรฟ์ EDSFF แบบ Hot-swap และแผงครอบไดรฟ์ทั้งหมดออกจากตัวเครื่อง (ถ้ามี) ดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap EDSFF วางไดรฟ์บนพื้นผิวที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิต
 2. ถอดสายไฟและสายสัญญาณออกจากแบ็คเพลนไดรฟ์ EDSFF
 3. ถอดส่วนประกอบตัวครอบไดรฟ์ EDSFF
  1. ดึงพลันเจอร์บนส่วนประกอบตัวครอบไดรฟ์ออก
  2. เลื่อนส่วนประกอบตัวครอบไดรฟ์ออกจากตัวเครื่อง
   รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบตัวครอบไดรฟ์ EDSFF
   Removing the EDSFF drive cage assembly
หลังจากดำเนินการเสร็จ
 1. เชื่อมต่อสายที่ต้องการ

 2. ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์