Skip to main content

ติดตั้งตัวครอบพัดลม

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งตัวครอบพัดลม

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
รับชมขั้นตอน
 • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

ติดตั้งตัวครอบพัดลม
 1. จัดเรียงช่องเสียบบนตัวครอบให้ตรงกับหมุดบนตัวเครื่อง แล้ววางตัวครอบพัดลมลงในตัวเครื่อง
 2. หมุนสลักปลดล็อคตัวครอบพัดลมลงไปจนกว่าจะสุด
  หมายเหตุ
  กดโมดูลพัดลมเพื่อให้แน่ใจว่าพัดลมติดตั้งบนแผงระบบอย่างถูกต้องแล้ว
  รูปที่ 1. การติดตั้งตัวครอบพัดลม
  Installing the fan cage

หลังจากดำเนินการเสร็จ

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์