Skip to main content

ติดตั้งแบ็คเพลนพลังงาน

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งแบ็คเพลนพลังงาน

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
  • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

  • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

ขั้นตอน

  1. จัดแนวขั้วต่อด้านล่างของแบ็คเพลนให้ตรงกับขั้วต่อที่เกี่ยวข้องบนแผงระบบ แล้วดันแบ็คเพลนเข้าไป
    รูปที่ 1. การติดตั้งแบ็คเพลนพลังงาน


  2. เดินสายแบ็คเพลนพลังงานผ่านคลิปยึดสาย และเชื่อมต่อกับแบ็คเพลนพลังงาน
    รูปที่ 2. การต่อสายแบ็คเพลนพลังงาน


หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)