Skip to main content

ติดตั้งอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อติดตั้งอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

เกี่ยวกับงานนี้

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
S029

อันตราย
danger
สำหรับแหล่งจ่ายไฟ -48V DC กระแสไฟจากสายไฟเป็นอันตราย

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟช็อต:

 • เพื่อเสียบหรือถอดสายไฟ -48V DC เมื่อคุณต้องการถอด/เปลี่ยน ติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟสํารอง
ในการเสียบสาย:ในการถอดสาย:
 1. ปิดแหล่งพลังงาน dc และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์นี้
 2. ติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟลงในตัวเรือนระบบ
 3. เสียบสายไฟ dc เข้ากับผลิตภัณฑ์
  • ตรววสอบว่าการเชื่อมต่อ -48 V dc มีขั้วถูกต้อง: RTN คือ + และ -48 V dc คือ - ควรเชื่อมต่อสายดินอย่างเหมาะสม
 4. เสียบสายไฟ dc เข้ากับแหล่งพลังงาน
 5. เปิดแหล่งพลังงานทั้งหมด
 1. ถอดหรือปิดแหล่งพลังงาน dc (ที่แผงเบรกเกอร์) ก่อนที่จะถอดชุดแหล่งจ่ายไฟออก
 2. ถอดสายไฟ dc ออกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วสายของสายไฟเป็นฉนวน
 3. ถอดปลั๊กชุดแหล่งจ่ายไฟออกจากตัวเรือนระบบ
S035
shock hazard
ข้อควรระวัง

ห้ามถอดฝาครอบบนแหล่งจ่ายไฟ หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่มีป้ายนี้ติดอยู่ ระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป็นอันตรายมีอยู่ในชิ้นส่วนที่มีป้ายนี้ติดอยู่ ไม่มีชิ้นส่วนใดภายในส่วนต่างๆ เหล่านี้ที่สามารถซ่อมบำรุงได้ หากคุณสงสัยว่าชิ้นส่วนเหล่านี้อาจมีปัญหา กรุณาติดต่อช่างเทคนิคบริการ

ต่อไปนี้คือประเภทของอุปกรณ์แหล่งพลังงานที่เข้ากันได้กับเซิร์ฟเวอร์นี้คำประกาศ และคำประกาศที่แจ้งระหว่างการติดตั้ง แหล่งพลังงานเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดำเนินงานแบบคู่ขนาน ในเหตุการณ์ที่แหล่งพลังงานทำงานล้มเหลว แหล่งพลังงานสำรองยังคงจ่ายไฟให้กับระบบ เซิร์ฟเวอร์รองรับชุดแหล่งจ่ายไฟสูงสุดสองชุดที่รองรับการสำรอง N+1

 • Titanium 750 วัตต์, กำลังไฟฟ้าขาเข้า 230 Vac / 240 VDC
 • Platinum 1100 วัตต์, กำลังไฟฟ้าขาเข้า 115 Vac / 230 Vac / 240 VDC
 • Titanium 1,100 วัตต์, กำลังไฟฟ้าขาเข้า 230 Vac / 240 VDC
 • Platinum 1800 วัตต์, กำลังไฟฟ้าขาเข้า 230 Vac / 240 VDC
 • Titanium 1,800 วัตต์, กำลังไฟฟ้าขาเข้า 230 Vac / 240 VDC
 • Platinum 2400 วัตต์, กำลังไฟฟ้าขาเข้า 230 Vac / 240 VDC
 • Titanium 2,600 วัตต์, กำลังไฟฟ้าขาเข้า 230 Vac / 240 VDC
ข้อควรระวัง
 • แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 240 V dc (ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 180-300 V dc) จะรองรับเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น

 • แหล่งจ่ายไฟพร้อมอินพุต 240 V dc ไม่รองรับฟังก์ชันสายไฟแบบ Hot-plug ก่อนจะถอดแหล่งจ่ายไฟที่มีอินพุต DC ของระบบ โปรดปิดเซิร์ฟเวอร์หรือถอดแหล่งพลังงาน DC ที่แผงเบรกเกอร์หรือโดยการปิดแหล่งพลังงานก่อน แล้วจึงถอดสายไฟ

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดแหล่งจ่ายไฟที่จะติดตั้งมีกำลังไฟฟ้าเท่ากันกับชุดที่ติดตั้ง มิฉะนั้น ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
   1. ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
   2. ถอดสายไฟและสายภายนอกทั้งหมดออก
   3. ถอดชุดแหล่งจ่ายไฟที่ติดตั้งทั้งหมด
   4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดที่จะติดตั้งมีกำลังไฟฟ้าเท่ากัน อย่าใช้ชุดแหล่งพลังงานที่มีกำลังไฟฟ้าต่างกันในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน
  2. หากมีการติดตั้ง CMA ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
   รูปที่ 1. การปรับ CMA

   1. กดโครงยึดที่ปิดลงและหมุนไปยังตำแหน่งเปิด
   2. หมุน CMA ไม่ให้กีดขวางทางเพื่อให้สามารถเข้าถึงช่องใส่แหล่งจ่ายไฟได้
   หมายเหตุ
   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายยึดกับ CMA ด้วยสายรัด
  3. ถ้าคุณติดตั้งแหล่งพลังงานในช่องที่ว่างเปล่า ให้ถอดแผงครอบแหล่งพลังงานออกจากช่องใส่แหล่งพลังงาน
  4. หากต้องการติดตั้งมากกว่าหนึ่งชุด ให้เริ่มด้วยช่องใส่แหล่งจ่ายไฟที่อยู่ต่ำที่สุด
 2. จับที่จับบริเวณด้านหลังของแหล่งพลังงาน และเลื่อนแหล่งพลังงานเข้าไปในช่องใส่แหล่งพลังงานจนกว่าจะคลิกเข้าที่
  รูปที่ 2. การติดตั้งชุดแหล่งจ่ายไฟ


หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 1. เชื่อมต่อสายไฟกับชุดแหล่งจ่ายไฟ จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเชื่อมต่อกับระบบพลังงานอย่างเหมาะสมแล้ว

 2. ดึงที่จับเพื่อลองดูว่าติดตั้งอุปกรณ์แหล่งพลังงานเรียบร้อยดีหรือไม่ ถ้าอุปกรณ์เลื่อนออก ให้ติดตั้งใหม่

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube