Skip to main content

ถอดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อถอดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)
  2. ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม (ดู ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม)
  3. หากคุณกำลังเปลี่ยนถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยจำ ให้ถอดโมดูลหน่วยความจำ (โปรดดู ถอดโมดูลหน่วยความจำ) และ PHM (โปรดดู ถอดโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน) ออกจากถาดขยาย
   สำคัญ
   เพื่อไม่ให้ส่วนประกอบเสียหาย ห้ามถอดหรือติดตั้งโมดูลหน่วยความจำหรือ PHM เมื่อถอดถาดออกจากเซิร์ฟเวอร์
 2. ปลดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ
  รูปที่ 1. การปลดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

  • จับและดึงสกรูยึดขึ้น จากนั้นดันไปข้างหน้าเพื่อปลดที่จับ
  • หมุนที่จับจนสุดจนอยู่ในตำแหน่งแนวตั้ง
 3. หากมีการต่อสาย PCIe สองเส้น ให้ถอดสายออก
  รูปที่ 2. การถอดสาย PCIe

 4. ยกถาดขยายขึ้นและถอดออก
  รูปที่ 3. การถอดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

แยกชิ้นส่วนถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำเพื่อรีไซเคิล

ทำตามคำแนะนำในหัวข้อนี้เพื่อแยกชิ้นส่วนถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำก่อนรีไซเคิล

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำออกจากเซิร์ฟเวอร์ (โปรดดู ถอดถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ)
  2. โปรดอ่านกฎข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ของเสีย หรือการกำจัดทิ้งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับ
 2. ถอดส่วนประกอบต่อไปนี้ตามภาพ:
  • สกรูตัวหนอนเก้าตัว

  • สแตนออฟสองชุด (ที่มีประแจ12 มม.)

  รูปที่ 4. การแยกชิ้นส่วนถาดขยาย

 3. แยกแผงขยายออกจากถาดที่รองรับ

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

รีไซเคิลเครื่องตามกฎข้อบังคับส่วนท้องถิ่น