Skip to main content

ติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุก

เกี่ยวกับงานนี้

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้จากลิงก์ต่อไปนี้: ขั้นตอน
  1. จัดแนวสวิตช์ป้องกันการบุกรุกให้ตรงกับช่องเสียบระหว่างโซนตัวยกสองตัว แล้วดันเข้าไป
    รูปที่ 1. การติดตั้งสวิตช์ป้องกันการบุกรุก


  2. เชื่อมต่อสายเข้ากับแผงระบบ โปรดดู ขั้วต่อของแผงระบบ เพื่อค้นหาขั้วต่อบนแผงระบบ