Skip to main content

ติดตั้งส่วนประกอบตัวยก PCIe

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งส่วนประกอบตัวยก PCIe

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

สามารถติดตั้งส่วนประกอบตัวยก PCI ได้สองโซน ดูคำแนะนำต่อไปนี้สำหรับตัวยกที่รองรับและขั้นตอนการติดตั้ง

ติดตั้งส่วนประกอบตัวยก PCIe ในโซน 1

ขั้นตอน

 1. จัดแนวส่วนประกอบตัวยก PCIe ให้ตรงกับขั้วต่อบนแผงระบบแล้วดันเข้าไป
  รูปที่ 1. การติดตั้งส่วนประกอบตัวยก PCIe ในโซน 1

 2. หากคุณกำลังติดตั้งส่วนประกอบตัวยก x16/x16/x16 ให้ต่อสาย PCIe สองสายเข้ากับแผงระบบ
  รูปที่ 2. การต่อสาย PCIe จากตัวยก x16/x16/x16 เข้ากับแผงระบบ

  1 ขั้วต่อ PCIe 12 ขั้วต่อ PCIe 2

ติดตั้งส่วนประกอบตัวยก PCIe ในโซน 2

ขั้นตอน

ติดตั้งส่วนประกอบตัวยก PCIe ในโซน 2
รูปที่ 3. การติดตั้งส่วนประกอบตัวยก PCIe ในโซน 2

 • หากมีการติดตั้งแผงครอบ ให้ถอดออก
 • จัดแนวส่วนประกอบตัวยก PCIe ให้ตรงกับขั้วต่อบนแผงระบบแล้วดันเข้าไป
 • ต่อสาย PCIe กับขั้วต่อ PCIe 5 บนถาดขยายโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 1. ต่อสายที่จำเป็นใหม่ทั้งหมด
 2. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube