Skip to main content

เค้าโครงส่วนประกอบแผงระบบ

ภาพประกอบในส่วนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเค้าโครง สวิตช์ และจัมเปอร์ที่มีอยู่บนส่วนประกอบแผงระบบ

ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงเค้าโครงของส่วนประกอบแผงระบบซึ่งมี โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT, แผง I/O ระบบ และแผงโปรเซสเซอร์
รูปที่ 1. เค้าโครงส่วนประกอบแผงระบบ
System-board-assembly layout

1 แผงโปรเซสเซอร์2 โมดูลนิรภัยของเฟิร์มแวร์และ RoT3 แผง I/O ระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟ LED ที่อยู่บนส่วนประกอบแผงระบบ โปรดดู ไฟ LED ส่วนประกอบแผงระบบ