Skip to main content

การเปลี่ยนแผ่นกั้นลมของแผงระบบ

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งหรือถอดแผ่นกั้นลมของแผงระบบ

เกี่ยวกับงานนี้

หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์จะไม่มีส่วนประกอบนี้ หากเซิร์ฟเวอร์มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์สี่ตัว