Skip to main content

การเปลี่ยนไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้วและแบ็คเพลน

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อติดตั้งหรือถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว และแบ็คเพลน