Skip to main content

ถอดส่วนประกอบตัวนำแบ็คเพลนไดรฟ์

ทำตามคำแนะนำในส่วนนี้เพื่อถอดส่วนประกอบตัวนำแบ็คเพลนไดรฟ์

เกี่ยวกับงานนี้

ข้อควรสนใจ
 • ทบทวน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (โปรดดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 • หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในตู้แร็ค ให้เลื่อนเซิร์ฟเวอร์ออกจากรางเลื่อนของแร็คเพื่อให้มีที่เข้าถึงฝาครอบด้านหลัง หรือถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

ขั้นตอน

 1. เตรียมการสำหรับงานนี้
  1. ถอดฝาครอบด้านบน (โปรดดู ถอดฝาครอบด้านบน)
  2. ถอดตัวครอบตัวยก PCIe ทั้งสองตัวหรือแผงครอบ แผ่นกั้นลมของตัวเครื่อง และถาดขยาย PCIe (โปรดดู ถอดตัวครอบตัวยก PCIe 4U, ถอดแผ่นกั้นลมของตัวเครื่อง และ ถอดถาดขยาย PCIe 4U)
  3. ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม (โปรดดู ถอดส่วนประกอบตัวครอบพัดลม)
  4. ปลดไดรฟ์หรือแผงครอบทั้งหมดออกจากแบ็คเพลนสองชุดบนตัวนำเพื่อถอดออก (โปรดดู ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว) และถอดสายสัญญาณที่เชื่อมต่อกับแบ็คเพลนสองชุด
   หมายเหตุ
   ต่อไปนี้เป็นแบ็คเพลนที่ติดตั้งกับตัวนำตัวเดียวกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปลดไดรฟ์และถอดสายออกจากแบ็คเพลนทั้งสองชุดก่อนที่จะถอดส่วนประกอบตัวนำ
   • 1 4 แบ็คเพลน 1 และ 4
   • 2 5 แบ็คเพลน 2 และ 5
   • 3 6 แบ็คเพลน 3 และ 6


 2. ถอดส่วนประกอบตัวนำแบ็คเพลนไดรฟ์
  รูปที่ 1. การถอดส่วนประกอบตัวนำแบ็คเพลนไดรฟ์

  • ดึงสกรูยึดขึ้นเพื่อปลดตัวนำแบ็คเพลน
  • หมุนส่วนบนสุดของตัวนำแบ็คเพลนออกเพื่อถอดออกจากเซิร์ฟเวอร์
 3. ในการถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ออกจากตัวนำแบ็คเพลน ให้ถอดสกรูสองตัวที่ยึดแบ็คเพลนแต่ละตัวออก
  รูปที่ 2. การถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ออกจากตัวนำ

หลังจากงานนี้เสร็จสิ้น

 1. ติดตั้งชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน (โปรดดู ติดตั้งส่วนประกอบตัวนำแบ็คเพลนไดรฟ์) หรือใส่ช่องใส่ไดรฟ์ที่เกี่ยวข้องด้วยแผงครอบไดรฟ์
 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง