Skip to main content

การเดินสายแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

ใช้ส่วนนี้เพื่อทำความเข้าใจกับวิธีเดินสายแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

หมายเหตุ
ถอดพัดลมและตัวครอบพัดลมออกก่อนเพื่อเข้าถึงขั้วต่อบนแบ็คเพลนไดรฟ์และส่วนประกอบแผงระบบ โปรดดู ถอดโมดูลพัดลม และ ถอดตัวครอบพัดลม

การเดินสายไฟแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว

เชื่อมต่อสายไฟกับแบ็คเพลนไดรฟ์ตามภาพจากไปยังสาย
1 ส่วนประกอบแผงระบบ: ขั้วต่อ BP1 PWRแบ็คเพลนไดรฟ์ 4: ขั้วต่อไฟฟ้าPower 2x8 เป็น Power 2x6 (110 มม.)
2 ส่วนประกอบแผงระบบ: ขั้วต่อ BP2 PWRแบ็คเพลนไดรฟ์ 1: ขั้วต่อไฟฟ้าPower 2x8 เป็น Power 2x6 (190 มม.)
3 ส่วนประกอบแผงระบบ: ขั้วต่อ BP3 PWRแบ็คเพลนไดรฟ์ 5: ขั้วต่อไฟฟ้าPower 2x8 เป็น Power 2x6 (110 มม.)
4 ส่วนประกอบแผงระบบ: ขั้วต่อ BP4 PWRแบ็คเพลนไดรฟ์ 2: ขั้วต่อไฟฟ้าPower 2x8 เป็น Power 2x6 (190 มม.)
5 ส่วนประกอบแผงระบบ: ขั้วต่อ BP5 PWRแบ็คเพลนไดรฟ์ 6: ขั้วต่อไฟฟ้าPower 2x8 เป็น Power 2x6 (110 มม.)
6 ส่วนประกอบแผงระบบ: ขั้วต่อ BP6 PWRแบ็คเพลนไดรฟ์ 3: ขั้วต่อไฟฟ้าPower 2x8 เป็น Power 2x6 (190 มม.)

สาย SAS/SATA สำหรับอะแดปเตอร์ RAID/HBA

เมื่อเลือกสายสำหรับอะแดปเตอร์ RAID/HBA จากชุดสาย SAS/SATA ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกสายตามรุ่นของอะแดปเตอร์ RAID ที่คุณวางแผนที่จะติดตั้ง
  • อะแดปเตอร์ Gen 3 RAID/HBA (9350-16i, 4350-16i, 9350-8i, 5350-8i, 4350-8i): สาย Mini-SAS HD x4*2 เป็น SlimSAS x8
  • อะแดปเตอร์ RAID/HBA Gen4 (940-32i, 940-16i, 540-16i, 440-16i, 940-8i, 540-8i, 440-8i): สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x8