Skip to main content

FQXSFPU0027N : เกิดข้อผิดพลาดที่กู้คืนไม่ได้ที่ไม่ถูกต้องของระบบในโปรเซสเซอร์ [arg1] Core [arg2] MC bank [arg3] ที่มีสถานะ MC [arg4], MC Address [arg5] และ MC Misc [arg6]

เกิดข้อผิดพลาดที่กู้คืนไม่ได้ที่ไม่ถูกต้องของระบบในโปรเซสเซอร์ [arg1] Core [arg2] MC bank [arg3] ที่มีสถานะ MC [arg4], MC Address [arg5] และ MC Misc [arg6]

ระดับความรุนแรง

อันตายต่อชีวิต

การดำเนินการของผู้ใช้

รออัปเดต