Skip to main content

ตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์

หลังจากเปิดเซิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไฟ LED สีเขียวติดสว่าง หากไฟ LED แสดงข้อผิดพลาดติดสว่าง แสดงว่าต้องมีการดำเนินการตรวจสอบปัญหา