Skip to main content

กฎและลำดับการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ

โมดูลหน่วยความจำต้องได้รับการติดตั้งในลำดับเฉพาะโดยยึดตามการกำหนดค่าหน่วยความจำที่คุณใช้งานและจำนวนของโปรเซสเซอร์และโมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

การกำหนดค่าหน่วยความจำและลำดับการรวบรวมต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem SR950:

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อทำการเลือกและติดตั้งโมดูลหน่วยความจำในเซิร์ฟเวอร์ของคุณ โปรดดู คำแนะนำเกี่ยวกับหน่วยความจำ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าหน่วยความจำ โปรดดู การกำหนดค่าหน่วยความจำ