Skip to main content

ลำดับการติดตั้ง DCPMM

นอกจากนี้ เซิร์ฟเวอร์ยังรองรับ Intel Optane DC Persistent Memory Module (DCPMM) ใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดลำดับการติดตั้งที่ถูกต้อง โดยขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า

หมายเหตุ
 • ก่อนการติดตั้ง DCPMM และ DRAM DIMM โปรดดู การติดตั้ง DC Persistent Memory Module (DCPMM) และตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมด

 • ในการตรวจสอบว่าโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันรองรับ DCPMM หรือไม่ ให้ตรวจดูหมายเลขสี่หลักในคำอธิบายโปรเซสเซอร์ โปรเซสเซอร์ที่มีคำอธิบายตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ทั้งสองข้อ เท่านั้นที่จะรองรับ DCPMM

  • หมายเลขหลักแรกคือ 5 ขึ้นไป

   หมายเหตุ
   ข้อยกเว้นเดียวสำหรับกฎนี้คือ Intel Xeon Silver 4215 ซึ่งรองรับ DCPMM เช่นกัน
  • หมายเลขหลักที่สองคือ 2

  ตัวอย่าง: Intel Xeon 5215L และ Intel Xeon Platinum 8280M

  หากโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่รองรับ DCPMM ให้เปลี่ยนเป็นโปรเซสเซอร์ที่รองรับ DCPMM

 • ช่วงความจุของหน่วยความจำที่รองรับจะแปรผันตามประเภทของโปรเซสเซอร์ที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้
  • ระดับหน่วยความจำขนาดใหญ่ (L): โปรเซสเซอร์ที่มี L อยู่หลังหมายเลขสี่หลัก (เช่น Intel Xeon 5215L)

  • ระดับหน่วยความจำขนาดกลาง (M): โปรเซสเซอร์ที่มี M อยู่หลังหมายเลขสี่หลัก (เช่น Intel Xeon Platinum 8280M)

  • อื่นๆ: โปรเซสเซอร์อื่นๆ ที่รองรับ DCPMM (เช่น Intel Xeon Gold 5222)

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากตัวกำหนดค่าหน่วยความจำ ซึ่งใช้งานได้จากไซต์ต่อไปนี้:

Lenovo Enterprise Solutions Configurator