Skip to main content

โหมดหน่วยความจำแบบอิสระ

โหมดหน่วยความจำแบบอิสระ ซึ่งเป็นการกำหนดค่าหน่วยความจำเริ่มต้นสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ให้ประสิทธิภาพของหน่วยความจำในระดับสูงสุด แต่ไม่มีการป้องกันการทำงานล้มเหลว ลำดับการติดตั้ง DIMM สำหรับโหมดหน่วยความจำแบบอิสระจะแตกต่างกันไปตามจำนวนของโปรเซสเซอร์และโมดูลหน่วยความจำที่ติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

รูปที่ 1. เค้าโครงโปรเซสเซอร์และโมดูลหน่วยความจำ
CPU and DIMM layout for multiple-processor systems
คำแนะนำเกี่ยวกับโหมดหน่วยความจำแบบอิสระ:
  • ช่องหน่วยความจำแต่ละช่องสามารถรันที่จังหวะเวลา DIMM ที่แตกต่างกันได้ แต่ต้องรันช่องทั้งหมดที่ความถี่อินเทอร์เฟซเดียวกัน

  • ติดตั้งช่องหน่วยความจำ 0 ก่อน

  • ช่องหน่วยความจำ 1 ว่างหรือวางแบบเดียวกับช่องหน่วยความจำ 0

  • ช่องทางหน่วยความจำ 2 ว่างหรือถูกสร้างเหมือนกันทุกประการกับช่องทางหน่วยความจำ 1

  • ในช่องหน่วยความจำแต่ละช่อง ให้วางในช่องเสียบ 0 ก่อน

  • หากช่องหน่วยความจำมี DIMM สองตัวติดตั้งอยู่ ให้วาง DIMM ที่มีหมายเลขลำดับสูงกว่าในช่องเสียบ 0

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าการตั้งค่าหน่วยความจำ รวมทั้งวิธีเปิดใช้งานโหมดหน่วยความจำอิสระ โปรดดู การกำหนดค่าหน่วยความจำ

หมายเหตุ
โหมดหน่วยความจำแบบอิสระเป็นการกำหนดค่าหน่วยความจำเริ่มต้นของเซิร์ฟเวอร์ ThinkSystem SR950