Skip to main content

ติดตั้งการ์ด TPM

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งการ์ด TPM

ก่อนการติดตั้งการ์ด TPM:

  1. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีส่วนประกอบไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเซิร์ฟเวอร์ แล้วจึงนำส่วนประกอบออกจากบรรจุภัณฑ์ และวางลงบนพื้นผิวป้องกันไฟฟ้าสถิต

ในการติดตั้งการ์ด TPM ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ค้นหาขั้วต่อการ์ด TPM บนแผงระบบ (โปรดดู ส่วนประกอบของแผงระบบ)
  2. จับที่ขอบของการ์ด TPM อย่างระมัดระวัง แล้วใส่เข้ากับขั้วต่อการ์ด TPM บนแผงระบบ
    รูปที่ 1. การติดตั้งการ์ด TPM
    TPM card installation

หลังการติดตั้งการ์ด TPM:

ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube