Skip to main content

ถอดไดรฟ์แบบออพติคอล

ใช้ข้อมูลนี้ในการถอดไดรฟ์แบบออปติคัล

ก่อนถอดไดรฟ์แบบออปติคัลหรือไดรฟ์เทป:
  1. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

  2. ถอดอุปกรณ์ล็อคที่ยึดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก เช่น ตัวล็อก Kensington หรือแพ็ดล็อค

  3. ใช้กุญแจประตูหน้าเพื่อปลดล็อคประตูหน้า (มีในบางรุ่น) จากนั้นเปิดประตูหน้า
  4. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ (ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์)

ในการถอดไดรฟ์แบบออปติคัล ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ถอดสายเคเบิลออกจากด้านหลังของไดรฟ์แบบออปติคัล
  2. ค่อยๆ ดึงแถบโลหะที่ด้านข้างของตัวเครื่อง แล้วดันไดรฟ์แบบออปติคัลออกจากด้านหลัง จากนั้นดึงไดรฟ์แบบออปติคัลออกจากตัวเครื่อง
    รูปที่ 1. การถอดไดรฟ์ออปติคัล

    Optical drive removal

หลังถอดไดรฟ์แบบออปติคัล:

หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบที่บกพร่อง โปรดบรรจุชิ้นส่วนลงในหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายจากการจัดส่ง นำบรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนใหม่ที่ส่งมาถึงมาใช้ซ้ำ และปฏิบัติตามคำแนะนำในการห่อบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube