Skip to main content

ติดตั้งฝาหน้า

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อติดตั้งฝาหน้า

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว

ก่อนติดตั้งฝาหน้า:

  1. อ่านข้อมูลความปลอดภัยและคู่มือการติดตั้ง (ดู ความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง)

ในการติดตั้งฝาหน้า ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

จัดแนวแถบพลาสติกสามแถบให้ตรงกับช่องเสียบที่สอดคล้องกันทางด้านหน้าของตัวเครื่อง แล้วหมุนอีกด้านหนึ่งของฝาหน้าไปทางตัวเครื่องจนกว่าจะยึดเข้าที่
รูปที่ 1. การติดตั้งฝาหน้า
Installing the front bezel

หลังการติดตั้งฝาหน้า:

  1. ดำเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์ (ดู ดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนให้เสร็จสมบูรณ์)

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube