Skip to main content

ถอด DIMM

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อถอด DIMM

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ก่อนถอด DIMM ออก:
 1. อ่านข้อมูลความปลอดภัยและคู่มือการติดตั้ง (ดู ความปลอดภัย และ คู่มือการติดตั้ง)

 2. ปิดเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แล้วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (โปรดดู ปิดเซิร์ฟเวอร์)

 3. หากเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งอยู่ในแร็ค ให้ถอดเซิร์ฟเวอร์ออกจากแร็ค

 4. ถอดอุปกรณ์ล็อคที่ยึดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก เช่น ตัวล็อก Kensington หรือแพ็ดล็อค

 5. ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ (ดู ถอดฝาครอบเซิร์ฟเวอร์)
  ข้อควรระวัง
  ตัวระบายความร้อนและโปรเซสเซอร์อาจร้อนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกลวกจากความร้อน หลังจากปิดเซิร์ฟเวอร์ ให้รอสองสามนาทีก่อนนำฝาครอบเซิร์ฟเวอร์ออก
 6. ถอดอะแดปเตอร์ PCIe ที่ติดตั้งในช่องเสียบ 1 หากจำเป็น (ดู ถอดอะแดปเตอร์ PCIe)

ข้อควรสนใจ
DIMM ไวต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิต และต้องดูแลจัดการเป็นพิเศษ นอกเหนือจากคำแนะนำมาตรฐานของ การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต:
 • สวมใส่สายรัดป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตทุกครั้งเมื่อต้องถอดหรือติดตั้ง DIMM ถุงมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตก็ใช้ได้เช่นกัน

 • แยก DIMM แต่ละตัวออกจากกัน อย่าวาง DIMM ซ้อนกันโดยตรงในการจัดเก็บ

 • อย่าให้หน้าสัมผัสของขั้วต่อ DIMM สีทองไปสัมผัสกับสิ่งใดก็ตาม

 • หยิบจับ DIMM ด้วยความระมัดระวัง อย่าบิด งอ หรือทำ DIMM ตก

ในการถอด DIMM ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

เปิดคลิปยึดบนปลายทั้งสองด้านของช่องเสียบ DIMM อย่างระมัดระวัง แล้วค่อยๆ ยก DIMM เพื่อถอดออก
รูปที่ 1. การถอด DIMM
Removing the DIMM
หลังการถอด DIMM ออก:
 1. ติดตั้ง DIMM ใหม่ หากจำเป็น (ดู ติดตั้ง DIMM)

 2. หากคุณได้รับคำแนะนำให้ส่งคืนส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริม ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด และให้ใช้บรรจุภัณฑ์ใดๆ ที่ส่งมอบให้กับคุณเพื่อการจัดส่ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube