Skip to main content

มุมมองด้านหน้า

มุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น

ภาพประกอบภายในหัวข้อนี้จะแสดงมุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์ โดยอ้างอิงจากช่องใส่ไดรฟ์ที่รองรับ
หมายเหตุ
เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบในหัวข้อนี้
รูปที่ 1. มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์แบบออปติคัล
มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์แบบออปติคัล สองตัว และช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว แปดตัวมุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์แบบออปติคัล สองตัว และช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สิบหกตัว

Front view of server models with two optical drive bays and eight 3.5-inch-drive bays


Front view of server models with two optical drive bays and sixteen 2.5-inch-drive bays

ตารางที่ 1. ส่วนประกอบด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์แบบออปติคัล
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 แผงด้านหน้า2 ช่องใส่ไดรฟ์แบบออปติคัล 2
3 ช่องใส่ไดรฟ์แบบออปติคัล 14 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ (สีเขียว)
5 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์ (สีเหลือง)6 ขาตั้ง
7a ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 0–37b ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 4–7
7c ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 0–77d ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 8–15
8 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์แบบออปติคัล9 ปุ่มปิด/นำไดรฟ์แบบออปติคัลออก
10 ช่องนำไดรฟ์แบบออปติคัลออกด้วยตนเอง 

1 แผงด้านหน้า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวควบคุม ขั้วต่อ และไฟ LED แสดงสถานะบนแผงด้านหน้า โปรดดู แผงด้านหน้า

2 ช่องใส่ไดรฟ์แบบออปติคัล 2

ช่องใส่ไดรฟ์แบบออปติคัล 2 ขนาด 5.25 นิ้วมีไว้สำหรับไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์รอง บางรุ่นจะมีไดรฟ์แบบออปติคัลหรือเทปไดรฟ์รองติดตั้งอยู่

3 ช่องใส่ไดรฟ์แบบออปติคัล 1

เซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจมาพร้อมไดรฟ์แบบออปติคัลที่ติดตั้งอยู่ในช่องใส่ไดรฟ์ออปติคัล 1 ขนาด 5.25 นิ้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

4 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์

5 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์

ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Hot-swap แต่ละไดรฟ์มีไฟ LED สองดวง
ไฟ LED ของไดรฟ์สถานะรายละเอียด
4 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ (ซ้าย)สีเขียวเข้มไดรฟ์เปิดอยู่แต่ไม่ทำงาน
กะพริบสีเขียวไดรฟ์ทำงานอยู่
5 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์ (ขวา)สีเหลืองเข้มไดรฟ์มีข้อผิดพลาด
สีเหลืองกะพริบ(กะพริบช้าๆ ประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที)ไดรฟ์กำลังถูกสร้างใหม่
สีเหลืองกะพริบ (กะพริบเร็ว ประมาณสี่ครั้งต่อวินาที)อะแดปเตอร์ RAID กำลังค้นหาไดรฟ์

6 ขาตั้ง

สำหรับรุ่นที่มีฟอร์มแฟคเตอร์แบบทาวเวอร์ เซิร์ฟเวอร์ของคุณจะมาพร้อมขาตั้งสี่ตัว เพื่อช่วยให้เซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งขาตั้งอย่างถูกต้องตามภาพแล้ว โปรดดู ติดตั้งขาตั้ง

7a 7b 7c 7d ช่องใส่ไดรฟ์

ช่องใส่ไดรฟ์จะใช้เพื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บขนาด 3.5 นิ้ว หรือ 2.5 นิ้ว เมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ ให้ทำตามลำดับหมายเลขของช่องใส่ไดรฟ์ ความสมบูรณ์ของ EMI และการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการป้องกันโดยการบรรจุลงไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมด ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะต้องปิดไว้ด้วยฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์ เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับหนึ่งในรูปแบบของช่องใส่ไดรฟ์ต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น
  • ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว สี่ช่อง

  • ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว แปดช่อง

  • ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว แปดช่อง

  • ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สิบหกช่อง

หมายเหตุ
สำหรับรุ่นที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วที่รองรับไดรฟ์ NVMe คุณสามารถติดตั้งไดรฟ์ NVMe ได้สูงสุดสี่ตัวในช่องใส่ 4–7

8 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์แบบออปติคัล

ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์แบบออปติคัลกะพริบเป็นสีเขียวเมื่อไดรฟ์แบบออปติคัลกำลังทำงานอยู่หรืออยู่ในขั้นตอน POST

9 ปุ่มปิด/นำไดรฟ์แบบออปติคัลออก

กดปุ่มนี้เพื่อปิดหรือนำไดรฟ์แบบออปติคัลออกเมื่อเปิดเซิร์ฟเวอร์

10 ช่องนำไดรฟ์แบบออปติคัลออกด้วยตนเอง

เสียบคลิปหนีบกระดาษที่ยืดออกลงในช่องนำไดรฟ์แบบออปติคัลออกด้วยตนเองเพื่อเปิดถาดดิสก์ออกเมื่อปุ่มปิด/นำออกไม่ทำงาน

รูปที่ 2. มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีช่องใส่ไดรฟ์แบบออปติคัล
มุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว แปดช่อง และช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ช่องมุมมองด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ยี่สิบช่อง

Front view of server models with eight 3.5-inch-drive bays and four 2.5-inch-drive bays


Front view of server models with twenty 2.5-inch-drive bays

ตารางที่ 2. ส่วนประกอบด้านหน้าของรุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีช่องใส่ไดรฟ์แบบออปติคัล
คำบรรยายภาพคำบรรยายภาพ
1 แผงด้านหน้า2 ตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย
3 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ (สีเขียว)4 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์ (สีเหลือง)
5 ขาตั้ง6a ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 8–11
6b ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 16–196c ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 8–15
6d ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 0–77a ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 4–7
7b ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 0–3 

1 แผงด้านหน้า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวควบคุม ขั้วต่อ และไฟ LED แสดงสถานะบนแผงด้านหน้า โปรดดู แผงด้านหน้า

2 ตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย

สำหรับเซิร์ฟเวอร์บางรุ่น เซิร์ฟเวอร์ของคุณจะมาพร้อมตัวครอบไดรฟ์ส่วนขยาย คุณสามารถติดตั้งไดรฟ์ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้วได้สูงสุดสี่ตัวในตัวครอบ

3 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์

4 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์

ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Hot-swap แต่ละไดรฟ์มีไฟ LED สองดวง
ไฟ LED ของไดรฟ์สถานะรายละเอียด
3 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ (ซ้าย)สีเขียวเข้มไดรฟ์เปิดอยู่แต่ไม่ทำงาน
กะพริบสีเขียวไดรฟ์ทำงานอยู่
4 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์ (ขวา)สีเหลืองเข้มไดรฟ์มีข้อผิดพลาด
สีเหลืองกะพริบ(กะพริบช้าๆ ประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที)ไดรฟ์กำลังถูกสร้างใหม่
สีเหลืองกะพริบ (กะพริบเร็ว ประมาณสี่ครั้งต่อวินาที)ตัวควบคุม RAID กำลังค้นหาไดรฟ์

5 ขาตั้ง

สำหรับรุ่นที่มีฟอร์มแฟคเตอร์แบบทาวเวอร์ เซิร์ฟเวอร์ของคุณจะมาพร้อมขาตั้งสี่ตัว เพื่อช่วยให้เซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งขาตั้งอย่างถูกต้องตามภาพแล้ว โปรดดู ติดตั้งขาตั้ง

6a 6b 6c 6d 7a 7b ช่องใส่ไดรฟ์

ช่องใส่ไดรฟ์จะใช้เพื่อติดตั้งไดรฟ์จัดเก็บขนาด 3.5 นิ้ว หรือ 2.5 นิ้ว ความสมบูรณ์ของ EMI และการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์จะได้รับการป้องกันโดยการบรรจุลงไดรฟ์ในช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมด ช่องใส่ไดรฟ์ที่ว่างจะต้องปิดไว้ด้วยฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์ เมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ ให้ทำตามลำดับหมายเลขของช่องใส่ไดรฟ์
หมายเหตุ
สำหรับรุ่นที่มีช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วที่รองรับไดรฟ์ NVMe คุณสามารถติดตั้งไดรฟ์ NVMe ได้สูงสุดสี่ตัวในช่องใส่ 4–7