Skip to main content

ติดตั้งรางลงบนแร็ค

โปรดดูส่วนนี้เพื่อเรียนรู้วิธีติดตั้งรางลงในแร็ค

หมายเหตุ
ในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แบบทาวเวอร์ ให้ใส่ฝาครอบสลักและรางลงบนรางก่อนการติดตั้งแร็ค ดูคําแนะนําการติดตั้งฝาครอบและการติดตั้งชุดแปลงทาวเวอร์เป็นแร็คอื่นๆ ได้จาก คู่มือการติดตั้ง สำหรับเซิร์ฟเวอร์แบบทาวเวอร์ของคุณ

ขั้นตอน

 1. จับปลายด้านหลังของรางหนึ่งตัวและกดเข้าไปจนมีความยาวน้อยที่สุด
  รูปที่ 1. การกดราง
  Compressing rail
 2. จัดแนวเสาที่ยื่นออกจากปลายด้านหลังของรางให้ตรงกับรูของปีก EIA ด้านหลัง จากนั้นดันรางจนกว่าสลักจะคลิกเข้าที่บริเวณขอบของปีก EIA
  รูปที่ 2. การติดตั้งส่วนปลายด้านหลังของราง
  Installing rear end of rail
  1 สลักด้านหน้า2 สลักด้านหลัง
 3. ติดตั้งส่วนปลายด้านหน้าของราง
  รูปที่ 3. การติดตั้งส่วนปลายด้านหน้าของราง
  Installing front end of rail
  1. ดึงรางไปทางด้านหน้า
  2. กดปุ่มสีฟ้าค้างไว้เพื่อเปิดสลักด้านหน้า
  3. จัดแนวหมุดที่ปลายด้านหน้าของรางให้ตรงกับรูในปีก EIA ด้านหน้า และดึงรางไปข้างหน้า จากนั้นปลดปุ่มสีฟ้าเพื่อให้สลักยึดกับปีก EIA ได้
  หมายเหตุ
  เพื่อให้แน่ใจว่ารางยึดเข้ากับแร็คที่มีรูทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสดีแล้ว ให้พิจารณาหมุดเพื่อดูว่าปลอกอยู่ในรูของปีกยึดจนสุดหรือไม่ หากไม่ ค่อยๆ โยกรางจนกว่าจะมองเห็นปลอกทั้งหมดในรูของปีกยึด ตรวจสอบปลายทั้งสองด้านเพื่อให้แน่ใจว่ารางยึดแน่นดีแล้ว
  รูปที่ 4. หมุดในรูของปีกยึดแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส
  Pins in square mounting flange holes
  รูปที่ 5. หมุดในรูของปีกยึดแบบทรงกลม
  Pins in round mounting flange holes
 4. ทำซ้ำสามขั้นตอนก่อนหน้านี้บนรางอีกข้าง