Skip to main content

ติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap

เกี่ยวกับงานนี้

S002
disconnect all power
ข้อควรระวัง
ปุ่มควบคุมพลังงานบนอุปกรณ์และสวิตช์เปิดเครื่องบนแหล่งจ่ายไฟไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งเส้น หากต้องการตัดกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งพลังงานแล้ว
ข้อควรสนใจ
 • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

 • ปิดเซิร์ฟเวอร์และถอดสายไฟทั้งหมดออกสำหรับงานนี้

 • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

บันทึกย่อต่อไปนี้จะอธิบายประเภทของไดรฟ์ที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณรองรับและข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องคำนึงถึงเมื่อติดตั้งไดรฟ์

 • สำหรับรายชื่ออุปกรณ์เสริมที่รองรับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด ดูที่: เว็บไซต์ Lenovo ServerProven

 • ช่องใส่ไดรฟ์จะมีตัวเลขกำกับไว้เพื่อระบุลำดับการติดตั้ง (เริ่มจากเลข “0”) ทำตามลำดับการติดตั้งเมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ ดู มุมมองด้านหน้า

 • ไดรฟ์ในอาร์เรย์ RAID เดียวต้องเหมือนกันทั้งประเภท ขนาด และความจุ

ขั้นตอน

 1. หากช่องใส่ไดรฟ์มีแผงครอบไดรฟ์ติดตั้งอยู่ ให้ถอดออก เก็บปลอกไดรฟ์ไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อการใช้งานในอนาคต
 2. ติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap
  รูปที่ 1. การติดตั้งไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว
  3.5-inch simple-swap drive installation
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่จับถาดอยู่ในตำแหน่งเปิด จัดแนวไดรฟ์ให้ตรงกับชุดรางในช่องใส่ จากนั้น ค่อยๆ ดันไดรฟ์เข้าไปในช่องใส่จนกว่าจะสุด
  2. ปิดที่จับถาดเพื่อล็อคไดรฟ์เข้าที่

หลังจากดำเนินการเสร็จ

 1. ติดตั้งไดรฟ์อื่นๆ หรือแผงครอบไดรฟ์ หากจําเป็น

  หมายเหตุ
  ช่องใส่ไดรฟ์ทั้งหมดจะต้องไม่ว่าง นี่หมายความว่าจะต้องมีการติดตั้งไดรฟ์หรือแผงครอบไดรฟ์ในช่องใส่แต่ละช่อง
 2. ปิดประตูนิรภัย แล้วใช้กุญแจเพื่อล็อคฝาครอบเซิร์ฟเวอร์

 3. ตรวจดูไฟ LED แสดงกิจกรรมบนแผงด้านหน้าเพื่อตรวจสอบว่าไดรฟ์กำลังทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่

  ไฟ LED แสดงกิจกรรมของไดรฟ์แบบ Simple-swapสีรายละเอียด
  สว่างนิ่งเขียวไดรฟ์แบบ Simple-swap ทำงานอยู่
  ดับไม่มีไดรฟ์แบบ Simple-swap ไม่ได้ทำงานอยู่
 4. ใช้ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่อกำหนดค่า RAID หากจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู

  การตั้งค่า RAID

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube