Skip to main content

ติดตั้งฝาหน้า

ใช้ข้อมูลนี้ในการติดตั้งฝาหน้า

เกี่ยวกับงานนี้

S033
240VA shock hazard
ข้อควรระวัง

มีพลังงานที่เป็นอันตราย แรงดันไฟฟ้าที่มีพลังงานที่เป็นอันตรายอาจทำให้เกิดความร้อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย่าง

ข้อควรสนใจ
  • อ่าน คู่มือการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำงานได้อย่างปลอดภัย

  • ป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าสถิตที่อาจทำให้ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข้อมูลได้ ด้วยการเก็บส่วนประกอบที่ไวต่อไฟฟ้าสถิตไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยสายรัดข้อมือป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

รับชมขั้นตอน
  • ดูวิดีโอขั้นตอนนี้ได้ที่ YouTube

ขั้นตอน

ติดตั้งฝาหน้า
รูปที่ 1. การติดตั้งฝาหน้า
Front door installation
  1. จัดแนวขอเกี่ยวสองตัวบนประตูหน้าให้ตรงกับรูที่สอดคล้องกันในฝาหน้า จากนั้น เลื่อนประตูหน้าเข้าด้านใน แล้วดึงลงเล็กน้อยจนกว่าจะยึดเข้าที่กับขอเกี่ยว
  2. ปิดฝาหน้า
  3. ล็อคฝาครอบเซิร์ฟเวอร์