Skip to main content

การสั่งซื้ออะไหล่ที่ซ่อมบำรุงได้

ใช้ส่วนนี้เพื่อสั่งซื้ออะไหล่ที่ซ่อมบำรุงได้สําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณตามต้องการ

  1. ไปที่ พอร์ทัลฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo แล้วเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณ

  2. บนหน้าผลิตภัณฑ์เฉพาะ ให้เลือก Parts (อะไหล่) จากบานหน้าต่างด้านซ้าย หน้าแถบ Parts (อะไหล่) จะปรากฏขึ้น

  3. ค้นหาชื่ออะไหล่และบันทึกหมายเลขอะไหล่ FRU

  4. โทรหา Lenovo Support โดยตรงหรือไปที่ การร้องขอบริการ และส่งทิคเก็ตบริการ