Skip to main content

Lenovo ThinkAgile VX ซีรีส์สำหรับ VMware

Lenovo® ThinkAgile™ VX ซีรีส์ เป็นซอฟต์แวร์ที่กำหนดโซลูชันคลัสเตอร์ Hyper-converged ของ VMware® โซลูชันจะรวมการประมวลผล การจัดเก็บ และการสร้างเครือข่ายที่กําหนดโดยซอฟต์แวร์ไว้ในคลัสเตอร์เดียวเพื่อให้การจําลองเสมือนที่มีประสิทธิภาพสูง คุ้มค่า และปรับขนาดได้ง่าย

เกี่ยวกับคลังนี้

 • ภาพรวมของเครื่อง

 • การสร้างคลัสเตอร์ vSAN

 • การจัดการคลัสเตอร์ vSAN

 • การเปลี่ยนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์

 • การอัปเดตเฟิร์มแวร์/ซอฟต์แวร์/ไดรเวอร์

 • การแก้ไขปัญหาคลัสเตอร์ vSAN

กลุ่มเป้าหมาย

 • วิศวกรวางแผนเครือข่าย

 • วิศวกรทดสอบซอฟต์แวร์

 • วิศวกรกำหนดค่าข้อมูล

 • วิศวกรซ่อมบำรุงในสถานที่

 • วิศวกรซ่อมบำรุงระบบ