Skip to main content

การเตรียมการปรับใช้

เตรียมพร้อมสำหรับการปรับใช้ vSAN ด้วยตนเองโดยการกรอกเวิร์กชีตการปรับใช้ การติดตั้งอุปกรณ์ ThinkAgile VX ในแร็ค การเดินสายอุปกรณ์เข้ากับเครือข่าย และเพิ่มรายการไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS