Skip to main content

รุ่น VX Series

ThinkAgile VX Series ประกอบด้วยอุปกรณ์ ระบบในตัว และโหนดที่ได้รับการรับรอง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับรายการรุ่น VX Series ที่มีการโหลด ThinkAgile VX Deployer ไว้ล่วงหน้า:

การปรับใช้คลัสเตอร์ vSAN ด้วย VX Deployer

อุปกรณ์/ระบบในตัวของ ThinkAgile VX Series

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นให้กับลูกค้าอุปกรณ์/ระบบในตัว ThinkAgile VX ซีรีส์ จึงมีบริการการปรับใช้ Lenovo ที่ดูแลเป็นพิเศษและบริการสนับสนุนแบบรวมศูนย์ขั้นสูงของ ThinkAgile VX ซีรีส์
  • ฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์ Lenovo ที่ผ่านการรับรองและทำงานร่วมกันได้อย่าสมบูรณ์

  • ซอฟต์แวร์ VMware ที่โหลดไว้ล่วงหน้าและพร้อมสำหรับการปรับใช้ทันที สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ VMware ได้รับการจัดรวมไว้ให้ล่วงหน้า

  • บริการสนับสนุนแบบรวมศูนย์ขั้นสูงของ ThinkAgile VX ซีรีส์เพื่อการรายงานและแก้ไขปัญหาได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

  • บริการการปรับใช้ Lenovo

โหนดที่ได้รับการรับรองของ ThinkAgile VX Series

สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ VMware หรือบริการปรับใช้ต่างๆ ที่จัดรวมไว้ให้ล่วงหน้า ThinkAgile VX ซีรีส์ ก็มีตัวเลือกอื่นที่ใช้ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ เช่น โหนดที่ได้รับการรับรองของ ThinkAgile VX ซีรีส์
  • ฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์ Lenovo ที่ผ่านการรับรองและทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์กับซอฟต์แวร์ VMware

  • ซอฟต์แวร์ VMware ที่โหลดไว้ล่วงหน้าสำหรับการปรับใช้ทันที หรือต้องซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ VMware แยกต่างหาก

  • บริการสนับสนุนแบบรวมศูนย์ขั้นสูงของ ThinkAgile VX ซีรีส์เพื่อการรายงานและแก้ไขปัญหาได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

  • บริการปรับใช้เสริมของ Lenovo

ระบบ ThinkSystem พื้นฐานชื่อรุ่นประเภท/รุ่นเครื่องSysInfoProdIdentifier (VPD)ฟอร์มแฟคเตอร์

SD530

อุปกรณ์ VX3720

7Y92CTO1WW

อุปกรณ์ ThinkAgile VX3720

2U4N

ช่องใส่อุปกรณ์ VX 2U4N

7Y91CTO1WW

ช่องใส่อุปกรณ์ ThinkAgile VX

2U4N

โหนดที่ได้รับการรับรองของ VX 2U4N

7Y92CTO2WW

โหนดของ ThinkAgile VX 2U4N

2U4N

ช่องใส่ที่ได้รับการรับรองของ VX 2U4N

7Y91CTO2WW

ช่องใส่ที่ได้รับการรับรองของ ThinkAgile VX

2U4N

SR250

อุปกรณ์ VX1320

7Z58CTO1WW

อุปกรณ์ ThinkAgile VX1320

แร็คขนาด 1U

โหนดที่ได้รับการรับรองของ VX 1SE

7Z58CTO2WW

โหนดที่ได้รับการรับรองของ ThinkAgile VX 1SE

แร็คขนาด 1U

SR630

อุปกรณ์ VX3320

7Y93CTO1WW

อุปกรณ์ ThinkAgile VX3320

แร็คขนาด 1U

อุปกรณ์ VX2320

7Y93CTO2WW

อุปกรณ์ ThinkAgile VX2320

แร็คขนาด 1U

อุปกรณ์ VX7320-N (NVMe-rich)

7Y93CTO3WW

อุปกรณ์ ThinkAgile VX7320N

แร็คขนาด 1U

โหนดที่ได้รับการรับรองของ VX 1U

7Y93CTO4WW

โหนดของ ThinkAgile VX 1U

แร็คขนาด 1U

SR630 V2

อุปกรณ์ VX2330

7Z62CTO1WW

อุปกรณ์ ThinkAgile VX2330

แร็คขนาด 1U

อุปกรณ์ VX3330

7Z62CTO2WW

อุปกรณ์ ThinkAgile VX3330

แร็คขนาด 1U

อุปกรณ์ VX7330-N

7Z62CTO3WW

อุปกรณ์ ThinkAgile VX7330-N

แร็คขนาด 1U

โหนดที่ได้รับการรับรองของ VX3331

7Z62CTO4WW

โหนดของ ThinkAgile VX3331

แร็คขนาด 1U

SR630 V3

ระบบในตัว VX630 V3

7D6XCTO1WW

ThinkAgile VX630 V3 IS

แร็คขนาด 1U

โหนดที่ได้รับการรับรองของ VX630 V3

7D6XCTO2WW

ThinkAgile VX630 V3 CN

แร็คขนาด 1U

SR635 V3

โหนดที่ได้รับการรับรองของ VX635 V3

7D9CDTO2WW

ThinkAgile VX635 V3 CN

แร็คขนาด 1U

SR645

ระบบในตัว VX2375

7D82CTO1WW

ThinkAgile VX2375 IS

แร็คขนาด 1U

ระบบในตัว VX3375

7D82CTO2WW

ThinkAgile VX3375 IS

แร็คขนาด 1U

ระบบในตัว VX7375-N

7D82CTO3WW

ThinkAgile VX7375-N IS

แร็คขนาด 1U

โหนดที่ได้รับการรับรองของ VX3376

7D82CTO4WW

ThinkAgile VX3376 Node

แร็คขนาด 1U

SR645 V3

ระบบในตัว VX645 V3

7D9KCTO1WW

ThinkAgile VX645 V3 IS

แร็คขนาด 1U

โหนดที่ได้รับการรับรองของ VX645 V3

7D9KCTO2WW

ThinkAgile VX645 V3 CN

แร็คขนาด 1U

SR650

อุปกรณ์ VX3520-G (GPU-rich)

7Y94CTO3WW

อุปกรณ์ ThinkAgile VX3520G

แร็คขนาด 2U

อุปกรณ์ VX5520

7Y94CTO1WW

อุปกรณ์ ThinkAgile VX5520

แร็คขนาด 2U

อุปกรณ์ VX7520

7Y94CTO2WW

อุปกรณ์ ThinkAgile VX7520

แร็คขนาด 2U

โหนดที่ได้รับการรับรองของ VX 2U

7Y94CTO5WW

โหนดของ ThinkAgile VX 2U

แร็คขนาด 2U

โหนดที่ได้รับการรับรองของ VX 2U สำหรับ SAP HANA

7Y94CTO6WW

โหนดของ ThinkAgile VX 2U

แร็คขนาด 1U

SR650 V2

อุปกรณ์ VX3530-G

7Z63CTO2WW

อุปกรณ์ ThinkAgile VX3530-G

แร็คขนาด 2U

อุปกรณ์ VX5530

7Z63CTO3WW

อุปกรณ์ ThinkAgile VX5530

แร็คขนาด 2U

อุปกรณ์ VX7530

7Z63CTO4WW

อุปกรณ์ ThinkAgile VX7530

แร็คขนาด 2U

โหนดที่ได้รับการรับรองของ VX7531

7Z63CTO5WW

โหนดของ ThinkAgile VX7531

แร็คขนาด 2U

โหนดที่ได้รับการรับรอง VX650 V2-DPU

7Z63CTO7WW

ThinkAgile VX650 V2-DPU CN

แร็คขนาด 2U

SR650 V3

ระบบในตัว VX650 V3

7D6WCTO1WW

ThinkAgile VX650 V3 IS

แร็คขนาด 2U

โหนดที่ได้รับการรับรองของ VX650 V3

7D6WCTO2WW

ThinkAgile VX650 V3 CN

แร็คขนาด 2U

โหนดที่ได้รับการรับรอง VX650 V3-DPU

7D6WCTO5WW

ThinkAgile VX650 V3-DPU CN

แร็คขนาด 2U

SR655 V3

โหนดที่ได้รับการรับรองของ VX655 V3

7D9WCTO2WW

ThinkAgile VX655 V3 CN

แร็คขนาด 2U

SR665

ระบบในตัว VX5575

7D43CTO1WW

ThinkAgile VX5575 IS

แร็คขนาด 2U

ระบบในตัว VX7575

7D43CTO3WW

ThinkAgile VX7575 IS

แร็คขนาด 2U

ระบบในตัว VX3575-G (GPU-rich)

7D43CTO4WW

ThinkAgile VX3575-G IS

แร็คขนาด 2U

โหนดที่ได้รับการรับรองของ VX7576

7D43CTO2WW

โหนดของ ThinkAgile VX7576

แร็คขนาด 2U

SR665 V3

ระบบในตัว VX665 V3

7D9LCTO1WW

ThinkAgile VX665 V3 IS

แร็คขนาด 2U

โหนดที่ได้รับการรับรองของ VX665 V3

7D9LCTO2WW

ThinkAgile VX665 V3 CN

แร็คขนาด 2U

SR850 V3

โหนดที่ได้รับการรับรองของ VX850 V3

7DDKCTO2WW

ThinkAgile VX850 V3 CN

แร็คขนาด 2U

SR950

อุปกรณ์ VX7820

7Z13CTO1WW

อุปกรณ์ ThinkAgile VX7820

แร็คขนาด 4U

โหนดที่ได้รับการรับรองของ VX 4U

7Z12CTO1WW

โหนดของ ThinkAgile VX 4U

แร็คขนาด 4U

โหนดที่ได้รับการรับรองของ VX 4U สำหรับ SAP HANA

7Z12CTO2WW

โหนดของ ThinkAgile VX 4U

แร็คขนาด 4U