Skip to main content

Lenovo System x3250 M6

เซิร์ฟเวอร์ Lenovo System x3250 M6 นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์รุ่น 1U-high rack ที่สามารถประมวลผลการดำเนินการของเครือข่ายที่มีปริมาณสูงได้ เซิร์ฟเวอร์แบบ multi-core ประสิทธิภาพสูงนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมแบบเครือข่ายที่ต้องการประสิทธิภาพไมโครโปรเซสเซอร์, อินพุต/เอาต์พุต (I/O), ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพการจัดการในระดับสูง

ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงรุ่นของเซิร์ฟเวอร์แบบ Hot-swap หรือ Simple-swap ขนาด 3.5 นิ้ว เซิร์ฟเวอร์สามารถรองรับไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ SAS/SATA แบบ Hot-swap 3.5 นิ้วได้สูงสุดสี่ตัว หรือไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ SATA แบบ Simple-swap

รูปที่ 1. มุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์รุ่นขนาด 3.5 นิ้ว
มุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์รุ่นขนาด 3.5 นิ้ว

1 แผงข้อมูลของตัวดำเนินการ2 ขั้วต่อ USB 1
3 ขั้วต่อ USB 24 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ออพติคัล
5 ปุ่มเปิดไดรฟ์ออพติคัล6 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 3
7 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 28 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 1
9 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 0
ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์แบบ Hot-swap หรือ Simple-swap ขนาด 2.5 นิ้ว
รูปที่ 2. มุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์รุ่นขนาด 2.5 นิ้วสี่ตัว
มุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์รุ่นขนาด 2.5 นิ้ว

1 แผงข้อมูลของตัวดำเนินการ2 ขั้วต่อ USB 1
3 ขั้วต่อ USB 24 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 0
5 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 26 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 4
7 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 68 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 7
9 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 510 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 3
11 ช่องใส่ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ 112 ปุ่มเปิดไดรฟ์ออพติคัล
13 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ออพติคัล14 ช่องใส่ไดรฟ์ออพติคัล