Skip to main content

การขอความช่วยเหลือและความช่วยเหลือด้านเทคนิค

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ การบริการ หรือความช่วยเหลือด้านเทคนิค หรือเพียงแค่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Lenovo คุณจะพบว่า Lenovo นั้นมีแหล่งข้อมูลมากมายที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือคุณ

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lenovo และผลิตภัณฑ์ Lenovo และพิจารณาถึงสิ่งที่ต้องทำหากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบหรืออุปกรณ์เสริมของ Lenovo
หมายเหตุ
หัวข้อนี้มีข้อมูลอ้างอิงถึงเว็บไซต์ IBM และข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับการบริการ IBM คือผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ System x, Flex System และ NeXtScale System ของ Lenovo