Skip to main content

การบริการและการสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์

คุณสามารถรับความช่วยเหลือทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม และปัญหาการใช้งาน การกำหนดค่า และซอฟต์แวร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Lenovo ฝ่ายสนับสนุน IBM

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่ายสนับสนุนและบริการอื่นๆ ของ IBM โปรดดูที่ เว็บไซต์ IT Services หรือดู ไดเร็กทอรี่ของผู้ติดต่อทั่วโลก สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุน ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ติดต่อ 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378)