Skip to main content

การรับความช่วยเหลือและข้อมูลจาก World Wide Web

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของ Lenovo มีให้บริการบน World Wide Web

บน World Wide Web ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระบบ อุปกรณ์เสริม การให้บริการ และการสนับสนุนของ Lenovo มีให้บริการที่ พอร์ทัลฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เวอร์ชันล่าสุดมีให้บริการที่ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้: